Autor: Fundacja Edukacji Prawnej

Nowe Prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany

Nowe Prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany

Z dniem 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako Nowe PZP). Przyjęta regulacja zastępuje w całości dotychczasową ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i jest odpowiedzią na zmianę realiów gospodarczych, w jakich znaleźli się zarówno zamawiający jak i wykonawcy zamówień.

Continue reading „Nowe Prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany”

Z dniem 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako Nowe PZP). Przyjęta regulacja zastępuje w całości dotychczasową ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i jest odpowiedzią na zmianę realiów gospodarczych, w jakich znaleźli się zarówno zamawiający jak i wykonawcy zamówień.

Continue reading „Nowe Prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany”

Restart w biznesie

Restart w biznesie

Restart w biznesie

Szkolenie dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

05-28.08.2020 (5 dni warsztatów), godz. 12-17

on-line

Bezpłatny udział

Zapraszamy do NIEODPŁATNEGO udziału w projekcie szkoleniowym, który ma na celu wesprzeć przedsiębiorców w powrocie do biznesu. Projekt dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania oraz środków własnych Fundacji Edukacji Prawnej.
Zadanie polega na kompleksowym doradztwie biznesowym i warsztatach adresowanych do społeczności lokalnej – mieszkańców miasta Poznań. Głównym adresatem projektu są osoby samozatrudnione oraz mikroprzedsiębiorcy, których działalność została dotknięta efektami sytuacji epidemiologicznej w kraju. Mogą w nim również uczestniczyć inne osoby pracujące lub planujące podjąć zatrudnienie. Program realizacji zadania został szczególnie dostosowany do obecnych realiów tj. prowadzenia działalności gospodarczej w czasach pandemii COVID-19, co powoduje poważne utrudnienia dla biznesu. Nie ma konieczności dokumentowania sytuacji finansowej firmy, wystarczy dokonać zapisu na cykl szkoleń w terminie rekrutacji.
Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które wyposażą przedsiębiorców w narzędzia umożliwiające powrót do pracy w obliczu pandemii COVID-19. Projekt obejmuje zagadnienia związane z:
Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które wyposażą przedsiębiorców w narzędzia umożliwiające powrót do pracy w obliczu pandemii COVID-19. Projekt obejmuje zagadnienia związane z:

I. Zmiany w PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych dotyczących COVID-19

Moduł ma na celu zaznajomienie przedsiębiorcy ze wszelkimi aspektami podatkowymi, związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w czasach pandemii. Szkolenie w sposób szczególny porusza zagadnienia dotyczące podatkowych środków pomocowych oraz zmian podatkowych wynikających z Tarczy Antykryzysowej. Pozwoli na nabycie wiedzy i umiejętności związanych ze zmianami dot. PIT w roku 2020 i przybliżenie zagadnień podatkowych tak by były zrozumiałe i przyswajalne dla każdego

II. Marketing internetowy kluczem do sukcesu

Moduł dotyczy zagadnień związanych z budowaniem własnej marki w internecie, tworzeniem strategii komunikacji marketingowej i jej konsekwentnym realizowaniem. Program modułu skupi się na tym jak wykorzystać marketing internetowy, aby zwiększyć zasięg swojej marki i jej rozpoznawalność w czasach COVID-19. Obecnie większość działań przeniosła się w sferę „online”, więc umiejętność zbudowania własnej marki w internecie jest umiejętnością niezbędną. Moduł ten wyposaży uczestników w wiedzę i umiejętności, które na to pozwolą.

III. Skuteczność menadżerska, radzenie sobie ze stresem w czasach COVID-19

W tych niezwykle wymagających czasach dla gospodarki, menadżerowie szczególnie wymagają wsparcia i wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem. Wiedza na temat czynników zwiększających ryzyko wystąpienia stresu jak również znajomość metod, które umożliwiają zmniejszenie negatywnych konsekwencji odczuwanego napięcia pozwalają nie tylko zachować lepszą kondycję zdrowotną, ale również zmniejszyć ryzyko wypalenia zawodowego. Moduł skupia się na tym jak w czasach COVID-19 nie pozwolić sobie na obciążenie codziennymi zadaniami oraz zachować silną wewnętrzną motywację.

IV. Storytelling w pigułce

Moduł pozwoli na wykorzystanie techniki storytellingu na zwiększenie rozpoznawalności swojej marki oraz dotarcie do potencjalnych klientów. Technika storytellingu to techika zdobywająca coraz większą popularność i jest sposobem na umocnienie pozycji swojego biznesu, zbudowanie relacji z potencjalnym i obecnym klientem, Obecny czas tj. czas epidemii COVID-19 to czas sprzyjający budowaniu historii i wykorzystywaniu ich dla swojego biznesu.

V. Prawo we własnej firmie w czasach COVID-19

Moduł dotyczy prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały naruszone lub ograniczone prze epidemię COVID-19. Porusza zagadnienia, które pozwolą zabezpieczyć sytuację i interesy przedsiębiorcy w czasach epidemii. Warsztat ma na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznej realizacji zobowiązań cywilnoprawnych, oceny ryzyka wynikającego z umów, stosowanych form zabezpieczeń w umowach, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, renegocjowania warunków współpracy, zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy oraz korzystania z instrumentów prawa pracy w celu minimalizacji niekorzystnych skutków pandemii.

Warsztat skierowany jest do managerów, przedsiębiorców, handlowców i wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie budowania strategii marki, kreowania wizerunku, budowaniu silnej pozycji na rynku za pomocą storytellingu.

Aleksander Gniłka – doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej. Autor wielu publikacji.

Joanna Ratajczak – praktyk, marketingowiec z wykształcenia i zamiłowania, konsultant w zakresie szeroko pojętego e-marketingu. Od lat buduje i rozwija marki w Internecie.

Grzegorz Dudczak – Radca prawny, z zamiłowania trener i wykładowca, a także fundator i członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Jerzy Zientkowski – autor, mentor, mówca profesjonalny. Prowadzi kilkadziesiąt szkoleń, wykładów i prezentacji rocznie, wdrażając rentowne działania i poszerzając świadomość klientów.

Ewa Hartman – Certyfikowana trenerka metody Points of You™ oraz metody HeartMath™, wykładowca. Od lat prowadzi szkolenia dla biznesu.

I. Zmiany w PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych dotyczących COVID-19

1. Brak PIT dla młodych do 26 roku życia, obniżona stawka PIT do 17 oraz podwyższone koszty uzyskania przychodu w roku 2020 r.
2. Zmiana zasad poboru zaliczek na PIT przez płatnika od 2020r.
3. Ulga na złe długi oraz płatności na rachunek spoza białej listy i poza mechanizmem podzielonej płatności od 2020r.
4. Mikrorachunek w rozliczaniu należności publicznoprawnych od 2020r.
5. Rewolucyjne zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej z uwzględnieniem objaśnień podatkowych z 9 kwietnia 2020r.
6. Istotne zmiany w opodatkowaniu leasingu – ryzyka i szansa (znaczenie przepisu przejściowego)
7. Podatek u źródła – kluczowe regulacje od 2019 r. oraz 2020
8. Kopie i skany certyfikatów rezydencji podatkowej
9. Możliwość szybszego rozliczenia straty podatkowej począwszy od 2020r.
10. Zmiana w definicji małego podatnika począwszy od 2020r.
11. Danina solidarnościowa
12. Zmiany w PIT wynikające z przepisów Tarcz antykryzysowych dotyczące m.in.:
a) możliwości rozliczenia straty za 2020 w roku poprzednim;
b) nowe limity zwolnień przedmiotowych z art. 21 w PIT (zapomogi, świadczenia z zfść) oraz nowe zwolnienia dotyczące świadczeń postojowych oraz świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu;
c) możliwości odliczenia od podstawy podatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19;
d) wydłużony termin wpłaty zaliczek na PIT przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (uwaga nie dotyczy to wszystkich rodzajów przychodów);
e) przedłużony termin zapłaty podatku od przychodów z budynków;
f) możliwość rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek;
g) jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
h) czasowe zawieszenie przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników;
i) przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR;
j) inne zmiany związane z COVID-19 min. wydłużony termin na sporządzenie deklaracji PIT oraz termin zapłaty podatku z niego wynikającego;

II. Marketing internetowy kluczem do sukcesu
1. Jak planować kampanie marketingowe w sieci krok po kroku?
2. Dlaczego stawiamy na aktywność online? Marketing internetowy i reklama w sieci (strona www, mailing, pozycjonowanie, reklama online, social media).
3. Jak wyróżnić się i utrzymać pośród konkurencji? Content marketing.
4. Jak kontrolować efektywność działań marketingowych?
5. Case study – komunikacja w czasie pandemii i realiach postCOVIDowych.

III. Prawo we własnej firmie w czasach COVID-19
1. Odmrażanie biznesu – aktualne ograniczenia prawne, konieczne do wprowadzenia procedury i środki ochronne w tym:
a) aktualne ograniczenia prawne i procedury ochronne;
b) możliwość wprowadzenia procedur postępowania w sytuacjach nagłych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu kontynuacji działalności business continuity na wypadek kolejnej fali epidemii lub wprowadzenia po raz kolejny ograniczeń w prowadzeniu biznesu;
2. Ocena sytuacji prawnej biznesu i zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy w związku z epidemią COVID-19:
a) wpływ stanu epidemii COVID-19 i przyjętych w związku z epidemią rozwiązań prawnych, na treść zobowiązań cywilnoprawnych, terminy realizacji zobowiązań, możliwość rozwiązania umowy lub jej zmiany: 
– klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków według kodeksu cywilnego; 
– odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku epidemii COVID-19;
– epidemia COVID-19 jako tzw. siła wyższa.
b) analiza treści zawartych umów handlowych, w zakresie rozkładu odpowiedzialności i konsekwencji niewykonania zobowiązań;
c) dokumentowanie sytuacji finansowej podmiotu, w tym wysokości poniesionej szkody, gotowości do wykonania zobowiązania lub faktu zaoferowania świadczenia wzajemnego;
d) renegocjowanie warunków współpracy i porozumienia zmieniające;
3. Instrumenty prawa pracy – co może, a czego nie może pracodawca w czasie panującej epidemii COVID-19;
a) organizacja pracy;
b) praca zdalna, urlopy, wynagrodzenia;
c) uprawnienia pracownicze i świadczenia związane z rodzicielstwem i opieką nad dziećmi.
4. Płynność finansowa i restrukturyzacja należności.

IV. Storytelling w pigułce
1. Storytelling – podstawowe pojęcia.
2. Tworzenie historii na potrzeby biznesu w czasach pandemii i nie tylko.
3. Archetypy storytellingowe.
4. Jak opowiadać historie aby zdobywać klientów.

V. Skuteczność menadżerska, radzenie sobie ze stresem w czasach COVID-19
1. Mózg w stresie. Omówienie podstawowych zagadnień związanych z reagowaniem na stres.
2. Rola praktyki uważności w radzeniu sobie ze stresem. Podczas tego modułu uczestnicy zapoznają się zarówno z praktyką mindfulness jak i treningiem autogennym, by uczestnik umiał stosować techniki relaksacji redukujące nadmierne napięcia nerwowe (U) w celu ochrony siebie przed wypaleniem.
3. Energia osobista, zarządzanie czasem i uwagą – czyli jak mieć siłę na realizowanie zadań dzięki technice ‘Punkty energii’.
4. Fizjologia snu oraz dieta a stan psychofizyczny. Podczas tego modułu zostaną przestawione wskazówki jak zapewnić sobie lepszy sen, który jest fundamentem regeneracji fizycznej i mentalnej.
5. QiGong oraz TRE dla ciała i umysłu.
6. Zmiana perspektywy sposobem na redukcję napięć i stresu.
7. Stres a dysfunkcje pracy zespołowej (Patrick Lencioni) i jak temu przeciwdziałać poprzez dostarczanie informacji, podnoszenie poczucia pewności oraz nabycie umiejętności odzyskiwania kontroli nad tym co dzieje się wokół nas.

Rekrutacja trwa do 3.08.2020 lub do wyczerpania miejsc. Limit miejsc: 15 na każdy warsztat. Zapis obejmuje udział w całym cyklu, czyli wszystkich 5 warsztatach.

Czas: 5 warsztatów szkoleniowych – 25 godzin warsztatowych

5.08.2020 – Zmiany w PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych dotyczących COVID-19

11.08.2020 – Marketing internetowy kluczem do sukcesu

18.08.2020- Skuteczność menadżerska, radzenie sobie ze stresem w czasach COVID-19

25.08.2020 – Storytelling w pigułce

28.08.2020 – Prawo we własnej firmie w czasach COVID-19

Termin: 05.08-28.08

Miejsce szkolenia: Warsztaty realizowane będą w formie webinaru online za pośrednictwem platformy umożliwiającej rozmowę na żywo i współdzielenie ekranu w godzinach 12:00 – 17:00. Link do spotkania zostanie przesłany wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom na 2 dni przed spotkaniem.

Koszt uczestnictwa: BEZPŁATNE

Zapraszamy do kontaktu!
Umowa z Wielkopolską Siecią Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” podpisana!

Umowa z Wielkopolską Siecią Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” podpisana!

Mamy to! Zarząd Fundacji podpisał w poniedziałek, tj. 04.05.2020 r. umowę z Wielkopolską Siecią Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”, która realizuje na terenie Miasta Poznania projekt „Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2020” finansowany z budżetu Miasta Poznania.

Continue reading „Umowa z Wielkopolską Siecią Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” podpisana!”

Storytelling w biznesie

Storytelling w biznesie

Storytelling w biznesie

Szkolenie dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

12-14.05.2020, godz. 10-14

Poznań

Bezpłatny udział, online

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia współfinansowane ze środków budżetowych miasta Poznania

Szkolenie Storytelling w biznesie wprowadzi uczestników w świat historii i tworzenia opowieści ilustrujących markę. Warsztat odkryje wiedzę, narzędzia oraz techniki pomocne przy tworzeniu storytellingowej komunikacji z klientem lub pracownikiem, w oparciu o emocje, które wpływają na decyzje zakupowe konsumentów.

Zapraszamy na trzydniowe szkolenie online (12-14.05.2020), podczas którego prowadzący – Jerzy Zientkowski – podzieli się z uczestnikami przykładami kampanii marketingowych, które warto potraktować jako inspirację do tworzenia własnych komunikatów w biznesie w celu zdobycia klientów, wykreowania wizerunku przedsiębiorstwa, odróżnienia się od konkurencji lub wejścia na rynek. Bo dobrze opowiedziane historie i prawdziwe emocje przekładają się na sukces w sprzedaży, budowaniu marki i employer brandingu.

Szkolenie online jest bezpłatne i współfinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania. Liczba miejsc jest ograniczona, tylko dla 20 osób! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie poprowadzi Jerzy Zientkowski, autor, mentor, mówca profesjonalny. Od 25 lat pracuje nad komunikacją i prezentacjami dla największych firm na rynku światowym i dla klientów indywidualnych. Rozmawia ze studentami, pracownikami korporacji, managerami, członkami zarządów i właścicielami firm.

Spędza na scenie kilkadziesiąt dni rocznie, nastawiony na skuteczność, jasność i unikalność przekazu dąży do kontaktu z widownią, jako jednego z najważniejszych narzędzi mówcy publicznego. Prowadzi kilkadziesiąt szkoleń, wykładów i prezentacji rocznie, wdrażając rentowne działania i poszerzając świadomość klientów. Mentoruje wybranych managerów wyższego szczebla zarządzania i właścicieli firm, pomagając w przygotowaniu prezentacji w sytuacjach podbramkowych i komfortowych. Pozbawia złudzeń, nie pozbawiając marzeń.

Podczas szkolenia online dowiesz się między innymi:

Warsztat skierowany jest do początkujących przedsiębiorców oraz prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie budowania strategii marki, kreowania wizerunku, budowaniu silnej pozycji na rynku za pomocą storytellingu. W szkoleniu mogą wziąć udział mieszkańcy Poznania lub osoby prowadzące działalności w Poznaniu/powiecie poznańskim.

1. Storytelling – podstawowe pojęcia
a. Trzy hormony storytellingu, czyli jak konstruować cele historii, żeby uzyskać określone efekty
b. Trzy filary wiarygodności: PAtHOS, ETHOS, LOGOS i jak sprawdzić, czy ich brakuje
c. Definicje historii

2. Tworzenie historii na potrzeby biznesu w mojej firmie
a. System STORYFILE
b. Różnice między historią, anegdotą, przypowieścią i reportażem
c. Punkty zaczepienia w opowiadaniu historii

3. Archetypy storytellingowe
a. Podróż bohatera, czyli dlaczego historie działają
b. Archetypy bohaterów, podróży, modyfikatory emocji

4. Jak opowiadać historie aby zdobywać klientów
a. Uczestnicy na scenie: krótka historia biznesowa
b. Modele +/++, benchmarkowy, obszarowy vs. copy – paste, round-robin
c. Moduł poświęcony uważności, słuchaniu – i podnoszeniu skuteczności storytellingu

5. Jak firmy opowiadają historie
a. Przykłady świetnych historii – w dużych kampaniach marketingowych (i jak je niedosłownie kopiować) – w sprzedaży – budżetowych

6. Po co storytelling
a. Sześć powodów, dla których storytelling wspiera przesłanie komunikacji
b. Cztery miejsca, w których storytelling działa najlepiej w biznesie
c. Benchmarki dobrej historii

Termin:
3-dniowe warsztaty online: 12.05.2020, 13.05.2020, 14.05.2020, godz. 10:00-14:00

Miejsce: Live Webinar (livewebinar.com)

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:
Google Chrome (ostatnie 2 wersje)
Mozilla Firefox ( ostatnie 2 wersje)
Internet Explorer v11
Apple Safari ( ostatnie 2 wersje )
Microsoft Edge ( ostatnie 2 wersje )

Szczegóły dotyczące logowania zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia uczestnictwa

Koszt uczestnictwa: Szkolenie bezpłatne. Udział w szkoleniu jest do współfinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania. W szkoleniu mogą wziąć udział mieszkańcy Poznania lub osoby prowadzące działalności w Poznaniu/powiecie poznańskim.

Liczba miejsc jest ograniczona do 20.

Zapraszamy do kontaktu!
Prawo we własnej firmie w czasach COVID-19 – bezpłatne szkolenie

Prawo we własnej firmie w czasach COVID-19 – bezpłatne szkolenie

Prawo we własnej firmie w czasach COVID-19

Szkolenie dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

22.04.2020 | 29.04.2020

Poznań

Bezpłatny udział

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia współfinansowane ze środków budżetowych miasta Poznania

Pojawienie się i rozprzestrzenianie pandemii COVID-19, powoduje poważne utrudnienia dla biznesu. Przez wprowadzanie nowych obostrzeń, wielu przedsiębiorców stawianych jest w bardzo trudnej sytuacji biznesowej. Wspólnie z Miastem Poznań zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Prawo we własnej firmie w czasach COVID-19”, podczas którego nasz ekspert – rp. Grzegorz Dudczak, podzieli się z uczestnikami wiedzą prawną, dotyczącą możliwości zabezpieczenia biznesu przed niekorzystnym wpływem pandemii COVID-19. Do udziału zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą zadbać o kondycję prawną swojej firmy, zapewniając ciągłość działania biznesu, bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników.

Znajomość przepisów prawa to podstawa przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ale w nadzwyczajnej sytuacji, gdy stres bierze górę ważne jest wsparcie eksperta, który doradzi i rozwieje wątpliwości z zakresu prawa w biznesie.

Zapraszamy na dwa 2-godzinne szkolenia online w dwóch terminach (22.04.2020, 29.04.2020), podczas których poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące sytuacji prawnej firmy w obliczu pandemii COVID-19. Szkolenie online „Prawo we własnej firmie – zawieranie umów, prawo autorskie i reklama” to część dedykowana zmianom prawnym w czasach COVID-19. Warsztat ma na celu przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznej realizacji zobowiązań cywilnoprawnych, oceny ryzyka wynikającego z umów, stosowanych form zabezpieczeń w umowach, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, renegocjowania warunków współpracy, zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy oraz korzystania z instrumentów prawa pracy w celu minimalizacji niekorzystnych skutków pandemii.

Uczestników szkolenia online zapraszamy na kontynuację doradztwa biznesowego w formie indywidualnych konsultacji mailowych lub telefonicznych z naszym ekspertem. Szkolenie oraz doradztwo biznesowe są bezpłatne i współfinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania. Liczba miejsc jest ograniczona, tylko dla 20 osób! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Dudczak, doświadczony trener, radca prawny, partner Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu. Jako prawnik posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie przygotowywania, negocjowania i opiniowania wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, opracowywaniu projektów statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz obsługi prawnej inwestycji. Autor szkoleń z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, jak również prawa handlowego oraz prawa własności intelektualnej. Mecenasa Dudczaka wesprze zespół radców prawnych Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych, którzy mają wieloletnią praktykę w prowadzeniu sporów sądowych zarówno przed sądami powszechnymi jak i administracyjnymi, a także specjalizują się w prawie pracy.

Podczas szkolenia online dowiesz się między innymi:
Szkolenie online skierowane jest do początkujących przedsiębiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie prawnym we własnej firmie w dobie COVID-19.

Termin:
– 22.04.2020 (godz. 10:00 – 12:00) szkolenie online
– 29.04.2020 (godz. 10:00 – 12:00) szkolenie online
Część pierwsza (2 godziny):
Tematyka szkolenia online poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym „Prawa we własnej firmie w czasach COVID-19”

1. Wpływ stanu epidemii COVID-19 i przyjętych w związku z epidemią rozwiązań prawnych, na treść zobowiązań cywilnoprawnych, terminy realizacji zobowiązań, możliwość rozwiązania umowy lub jej zmiany:
a) klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków według kodeksu cywilnego;
b) odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku epidemii COVID-19;
c) epidemia COVID-19 jako tzw. siła wyższa”.

2. Zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy w sytuacji epidemii COVID-19:
a) analiza treści zawartych umów handlowych w zakresie rozkładu odpowiedzialności i konsekwencji ich niewykonania;
b) dokumentowanie sytuacji finansowej podmiotu, w tym wysokości poniesionej szkody, gotowości do wykonania zobowiązania lub faktu zaoferowania świadczenia zamiennego;
c) renegocjowanie warunków współpracy i porozumienia zmieniające;
d) kierowanie próśb i wniosków do kontrahentów, partnerów i instytucji celem uzyskania ulg, odroczeń lub innych zmian warunków współpracy;
e) wprowadzenie procedur ochronnych zapobiegawczych i procedur postępowania w sytuacjach nagłych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu kontynuacji działalności business continuity.

3. Instrumenty prawa pracy – co może, a czego nie może pracodawca w przypadku epidemii COVID-19;
a) organizacja pracy;
b) praca zdalna, urlopy, wynagrodzenia;
c) uprawnienia pracownicze i świadczenia związane z rodzicielstwem i opieką nad dziećmi.

4. Płynność finansowa i restrukturyzacja należności.

5. Instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020r. poz. 374 ze zm.).

Część druga (4 godziny na grupę w terminie 22.04.2020 – 06.05.2020 r.):
Szkolenie indywidualne w formie konsultacji mailowych (dudczak@edukacjaprawna.pl) lub telefonicznych uzgodnionych z konsultantem do dnia 6 maja 2020 r.

Tematyka szkolenia indywidualnego poświęcona będzie także pozostałym zagadnieniom dotyczącym „Prawa we własnej firmie – zawieranie umów, prawo autorskie i reklama”

I. Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie.
1. Zagadnienia ogólne (w tym m.in. zasada swobody umów, pozaumowne elementy kształtujące treść praw i obowiązków stron umowy, znaczenie prawidłowej reprezentacji stron umowy, pełnomocnictwo i prokura).
2. Zawieranie umów (w tym m.in. tryb ofertowy, negocjacyjny i aukcyjny, zagadnienie dotyczące właściwej formy prawnej umowy, zawieranie umów na odległość, wady oświadczeń woli).
3. Wybrane zagadnienia z zakresu zasad tworzenia, redagowania i wykładni zapisów.
4. Prawne formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji zobowiązań umownych (w tym m.in. kara umowna, sankcyjne odstąpienie od umowy, zadatek, kaucja gwarancyjna, wykonanie zastępcze).
5. Ocena stopnia zabezpieczenia interesów reprezentowanego podmiotu na przykładzie umów powszechnie występujących w obrocie gospodarczym (w tym m.in. pułapki w umowach, minimalizowanie czynników ryzyka).
6. Sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów – w ujęciu praktycznym.
7. Umowy w obrocie międzynarodowym.

II. Windykacja należności w MŚP.
1. Ocena wiarygodności kontrahenta na podstawie dokumentów i danych ogólnodostępnych.
2. Przedsądowe i pozasądowe działania windykacyjne:
a) wezwanie do zapłaty,
b) ugody i porozumienia restrukturyzacyjne;
c) instrumenty prawne w ramach ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
d) możliwość przekazania informacji o dłużniku do BIG, jako narzędzie windykacyjne (dopuszczalność przekazania danych do BIG, najpopularniejsze BIG);
e) kwalifikacja braku spłaty należności przez dłużnika jako przestępstwa – analiza pod kątem możliwości wszczęcia postępowania karnego.
3. Ocena możliwości sądowego dochodzenia wierzytelności. 4. Sądowe dochodzenie wierzytelności.
5. Prawo upadłościowe i naprawcze- szybkie reagowanie w obliczu kłopotów finansowych.

III. Ochrona praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie – w tym prawo autorskie, prawo własności przemysłowej w MŚP.
1. Własność intelektualna w przedsiębiorstwie:
a) znaki towarowe;
b) wzory przemysłowe;
c) wynalazki i wzory użytkowe;
d) oznaczenia geograficzne;
e) prawo do firmy;
f) prawa autorskie i prawa pokrewne;
g) domeny internetowe; h) know-how / tajemnica przedsiębiorstwa;
2. Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie.
3. Instrumenty ochrony praw wyłącznych.

IV. Prawo reklamy w praktyce MŚP;
1. Pojęcie reklamy.
2. Reklama a informacja handlowa.
3. Reklama nieuczciwa w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (reklama nieuczciwa i zakazana, reklama wprowadzająca w błąd, reklama porównawcza, reklama uciążliwa, reklama ukryta).
4. Przepisy dotyczące reklamy poszczególnych grup produktów.
5. Przepisy poświęcone reklamie ze względu na miejsce jej publikacji (reklama w prasie, w radiu i telewizji, reklama w Internecie).
6. Reklama a pojęcia pokrewne (product placement, sponsorowanie).

V. Kontrakty menadżerskie- aspekty praktyczne;

VI. Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych;
1. Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w kodeksie spółek handlowych.
2. Inne przykłady odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu i rady nadzorczej.
3. Odpowiedzialność karna.

Termin:
cz. I: 2 godz. warsztaty online: 22.04.2020, 29.04.2020, godz. 10:00-12:00;
cz. II: 4 godz. n grupę konsultacje mailowe (dudczak@edukacjaprawna.pl) lub telefoniczne uzgodnione z konsultantem: 22.04.2020-06.05.2020,

Koszt uczestnictwa: Szkolenie bezpłatne. Udział w szkoleniu jest do współfinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania. W szkoleniu mogą wziąć udział mieszkańcy Poznania lub osoby prowadzące działalności w Poznaniu/powiecie poznańskim.

Zapraszamy do kontaktu!
„Pakiet na start!” – załóż i prowadź własną firmę

„Pakiet na start!” – załóż i prowadź własną firmę

Masz dość pracy na etacie? Masz pomysł na siebie i swój biznes, ale nie do końca wiesz jak się za to zabrać? My wiemy!

Szkolenie Pakiet na start! to kompleksowe, 6-dniowe warsztaty, podczas których poruszone zostaną wszelkie kwestie niezbędne dla założenia i prowadzenia własnej firmy.

Continue reading „„Pakiet na start!” – załóż i prowadź własną firmę”