Autor: Fundacja Edukacji Prawnej

Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego

Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadza szeroki zakres ochrony przewidzianej dla utworów i ich twórców. W dziedzinie architektury nie lada trudności nastręcza określenie, który z wytworów pracy architekta stanowi utwór, a w szczególności to czy utworem może być także budynek lub budowla wzniesiona na podstawie projektu danego twórcy.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych1 (dalej: „Ustawa”) konkretyzuje pojęcie utworu. Aby dane dzieło, w tym dzieło architektoniczne, zostało objęte ochroną prawnoautorską musi spełniać następujące warunki:

  • stanowić przejaw działalności twórczej,
  • odznaczać się indywidualnym charakterem,
  • być ustalony w jakiejkolwiek postaci.

Continue reading „Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego”

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi a uprawnienia kupującego

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi a uprawnienia kupującego

Realizacja uprawnień kupującego w ramach rękojmi może niekiedy okazać się kłopotliwa. Skuteczne ich egzekwowanie wymaga bowiem nie tylko znajomości regulacji prawnych dotyczących rękojmi, lecz również wiedzy w zakresie prawnego charakteru tych uprawnień. W przypadku nieznajomości normujących tę kwestię przepisów, umiejętne działania sprzedającego mogą uchronić go od odpowiedzialności.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi aktualizuje się po stronie sprzedającego w sytuacji gdy wprowadzi on do obrotu towar wadliwy, niezgodny z umową sprzedaży.

Continue reading „Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi a uprawnienia kupującego”

Prawo autorskie w fotografii

Prawo autorskie w fotografii

Czy fotografia chroniona jest prawem autorskim?

Fotografia we współczesnym świecie stała się czymś więcej niż tylko opisem rzeczywistości. Wskutek rozwoju technik cyfrowych oraz wzbogacenia wachlarza metod obróbki zdjęcia, dziedzina fotografii nabrała innego – już nie tylko odtwórczego – znaczenia. W konsekwencji, obok fotografii reporterskiej czy okolicznościowej, równie dynamicznie rozwija się dziedzina fotografii artystycznej. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych1 (dalej: „Prawo autorskie”) chroni każdy przejaw ludzkiej działalności twórczej, o ile przypisać mu można: po pierwsze, indywidualny charakter; po drugie, oryginalny charakter; po trzecie, przejaw ten został ustalony w jakiejkolwiek postaci. Fotografia może stanowić przedmiot ochrony prawa autorskiego (tj. utwór fotograficzny) i w konsekwencji korzystać z ochrony prawnoautorskiej, o ile spełnia łącznie wszystkie powyższe przesłanki. W szczególności należy zaznaczyć, że irrelewantne w zakresie powstania ochrony prawnoautorskiej utworu fotograficznego jest jej zastrzeżenie przez twórcę. Ochrona ta powstaje z mocy prawa.2 Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.

Jak ocenić, czy dana fotografia jest utworem fotograficznym w rozumieniu Prawa autorskiego?

Continue reading „Prawo autorskie w fotografii”