Realizacja uprawnień kupującego w ramach rękojmi może niekiedy okazać się kłopotliwa. Skuteczne …
Czy fotografia chroniona jest prawem autorskim? Fotografia we współczesnym świecie stała się …
W 2018 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady …
Śmierć poszkodowanego czynem niedozwolonym, stanowi istotne naruszenie dobra osobistego, jakim jest więź …
Wierzycielowi, w przypadku transakcji z nierzetelnym kontrahentem, przysługuje prawo domagania się rekompensaty …