Dofinansowanie na szkolenia menadżerskie

Jesteś przedsiębiorcą? Podnieś kompetencje menadżerskie swoje i swoich pracowników z dofinansowaniem do 80%!

Masz pracownika na stanowisku kierowniczym lub właśnie projektujesz ścieżkę rozwoju dla przyszłego menadżera? Uzupełnij jego luki kompetencyjne zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb rozwojowych za jedyne 20% wartości usługi.

Maksymalna wartość projektu na przedsiębiorstwo (koszt usług rozwojowych brutto wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) to nawet 90 000 zł!*

Kto może być uczestnikiem?
 • przedsiębiorca / właściciel firmy (również freelancer);
 • pracownicy na stanowiskach kierowniczych
 • osoby planowane do objęcia funkcji menadżera
Jakie firmy mogą uzyskać wsparcie?
 • mikroprzedsiębiorstwa
 • małe przedsiębiorstwa
 • średnie przedsiębiorstwa (mniej niż 250 pracowników; roczny obrót mniej niż 50 mln euro lub całkowity bilans roczny mniej niż 43 mln euro)
Ten projekt jest dla Ciebie!

Projekt obejmuje usługi szkoleniowe i doradcze dla firm z sektora MIKRO, MAŁYCH, ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z całej Polski. Eksperci Fundacji przeprowadzają weryfikację formalną przedsiębiorstwa i przedstawiają możliwą wartość wsparcia. Kolejne kroki to minimum Twojego zaangażowania. Zespół Fundacji Edukacji Prawnej zadba o Twój komfort i efektywność przeprowadzanych działań rozwojowych. W ramach naszej współpracy możesz liczyć na:

 • weryfikację właściwego źródła dofinansowania ze względu na miejsce prowadzenia działalności
 • przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i kompletnego wniosku o dofinansowanie
 • przeprowadzenie diagnozy potrzeb usług rozwojowych
 • dobór odpowiedniej formy i obszaru kształcenia
 • przeprowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, coachingu lub zajęć indywidualnych
 • osiągnięcie zamierzonych efektów kształcenia oraz wyznaczonych wskaźników
 • rozliczenie projektu

Tematyka szkoleń musi wynikać z indywidualnej diagnozy przedsiębiorstwa i mieścić się w katalogu uniwersalnych kompetencji menadżerskich, które zostały wypracowane przez interdyscyplinarny zespół powołany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – program POWER, którego operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Dofinansowanie działa na zasadzie refundacji. Szczegóły projektu i bezpłatna analiza spełnienia warunków formalnych ubiegania się o wsparcie:

*maksymalna wartość projektu jest uzależniona od statusu przedsiębiorstwa i miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Zapraszamy do kontaktu!