Logotyp Fundacji Edukacji Prawnej

Rękojmia w relacjach B2B – studium przypadku

zdjęcie tunel

Udostępnij dalej: Odpowiedzialność z tytułu rękojmi to zagadnienie trudne, w szczególności, gdy dotyczy profesjonalnych podmiotów w obrocie gospodarczym. Przepisy prawne regulujące odpowiedzialność z tytułu rękojmi są skomplikowane, mało przejrzyste, niełatwe w zrozumieniu.