Wpływ RODO na podmioty sektora turystycznego

Opis szkolenia

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z wpływem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) na podmioty sektora turystycznego, które w swojej codziennej pracy zbierają, przetwarzają i przechowują dane klientów. Celem szkolenia jest:

 • pozyskanie wiedzy na temat zmian regulacyjnych wpływających na sektor turystyczny;
 • zwiększenie świadomości dotyczącej konieczności ochrony danych osobowych;
 • omówienie środków i sposobu wdrożenia koniecznych zmian wymaganych RODO;
 • zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

Profil uczestnika

Organizowane szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli firm turystycznych przetwarzających dane osobowe w ramach prowadzonej działalności, w szczególności dane klientów i pracowników. Szkolenie dedykowane jest również dla osób nadzorujących przetwarzanie danych osobowych w firmach turystycznych oraz pracowników takich firm.

Korzyści

Udział w szkoleniu „Wpływ RODO na podmioty sektora turystycznego” pozwala na:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie koniecznych do wdrożenia zmian prawnych i organizacyjnych wymaganych RODO;
 • rozpoczęcie działań zmierzających do wdrożenia RODO w organizacji;
 • zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z wymogami RODO.

Podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób

Program szkolenia

Prowadzący

Gracjan SzczombrowskiGracjan Szczmborowski

Oficer ds. Compliance – radca prawny w BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń jednocześnie prowadzący własną praktykę prawną. Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych.

Czytaj więcej…

Filip Jeske

Od piętnastu lat w branży IT. Od ośmiu lat doradza i skutecznie wdraża procedury oraz rozwiązania informatyczne pozwalające na ochronę danych osobowych w przedsiębiorstwach. Pracując na styku IT i biznesu brał udział w wielu projektach dla małych i średnich firm z różnych sektorów.

Czytaj więcej…

Informacje organizacyjne

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych

Termin: 19.04.2018 Poznań 

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

cena zawiera materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch i certyfikat ukończenia szkolenia

Harmonogram szkolenia:
09:00 – 11:00
11:00 – 11:15 przerwa kawowa
11:15 – 13:00 
13:00 – 13:30 lunch
13:30 – 15:00
15:00 – 15:15 przerwa kawowa
15:15 – 17:00

powyższy harmonogram jest orientacyjny i może ulec zmianie z uwagi na preferencje uczestników

lub zapisz się za pośrednictwem naszego konsultanta tel. 532 608 522, e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl