Program szkolenia „Wpływ RODO na podmioty sektora turystycznego”

1. RODO – Kluczowe informacje.

 • Podstawowe założenia.
 • Termin stosowania.
 • Zakres zmian.
 • Adresaci RODO.

2. RODO – Zmiany w zakresie zgód klientów.

 • Formułowanie treści zgód, ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej.
 • Sposób odpytywania klientów o zgody.
 • Umiejscowienie zgód w procesach sprzedażowych.
 • Dobrowolność zgód a przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy.
 • e) Odwoływanie zgód i sprzeciwy klientów.
 • f) Omówienie przykładów.

3. RODO – Obowiązki informacyjne.

 • Omówienie treści wymaganych obowiązków informacyjnych w porównaniu do obecnych regulacji.
 • Sposób informowania klientów o ich uprawnieniach.
 • Realizacja uprawnień klientów, w szczególności prawa do bycia zapomnianym.
 • Retencja danych.

4. RODO – Umowy z innymi podmiotami.

 • Omówienie zmian w zakresie umów powierzenia danych osobowych – klauzule umowne.
 • Obowiązki Administratora danych i podmiotu przetwarzającego.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza i administracyjna.
  Przekazywanie danych do państwa trzeciego – wymogi.

5. RODO – Obowiązki administratora danych.

 • Zapewnienie domyślnej ochrony danych.
 • Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania.
 • Ocena skutków przetwarzania danych.
 • Prowadzenie odpowiednich rejestrów czynności przetwarzania danych.
 • Przygotowanie procedur z zakresu ochrony danych osobowych.

6. RODO – Uprawnienia nowego urzędu.

 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO.
 • Uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Postępowanie w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Postępowanie kontrolne.
 • Kary pieniężne.

RODO – Zmiany w innych przepisach mających wpływ na branżę.

 • Zmiany w Kodeksie Pracy.
 • Zmiany w Ustawie o usługach turystycznych.
 • Zmiany w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Wpływ RODO na IT – teoria, przykłady i rozwiązania.

 • Zmiany w podejściu do zabezpieczeń informatycznych
 • Korzystanie z usług firm zewnętrznych
 • Pojęcia i standardy związane z bezpieczeństwem informacji
 • Zagrożenia
 • Zabezpieczenia
 • Dobre praktyki

RODO – PYTANIA I DYSKUSJA