Program szkolenia „Interpretacje podatkowe bez tajemnic”

1. Interpretacje przepisów prawa podatkowego:

  • interpretacje ogólne
  • interpretacje indywidualne wydawane przez Dyrektora KIS
  • interpretacje indywidualne wydawane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

2. Ochrona wynikająca z interpretacji ogólnej
3. Ochrona wynikająca z interpretacji indywidualnej
4. Możliwość zmiany interpretacji indywidualnej przez organ podatkowy
5. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji ogólnej
6. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej
7. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta Interpretacja milcząca
8. Podmiot zainteresowany wydaniem interpretacji

Sesja warsztatowa:
9. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – wymogi formalne i merytoryczne
10. Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

  • opis stanu faktycznego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
  • opis zdarzenia przyszłego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
  • stanowisko własne podatnika