Rękojmia i gwarancja z perspektywy sprzedawcy

Opis szkolenia

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z regulacją prawną rękojmi i gwarancją jakości na gruncie kodeksu cywilnego i ustaw konsumenckich. W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe instytucje i pojęcia z zakresu rękojmi i gwarancji jakości, zarówno w ujęciu konsumenckim jak i obustronnie profesjonalnym. Szczególną uwagę prowadzący poświęcą jednak tym aspektom obowiązujących regulacji prawnych, które dotyczą prowadzenia przez sprzedawcę, usługodawcę lub wykonawcę prac, procesu reklamacyjnego w ramach rękojmi i gwarancji, w sposób pozwalający na ochronę jego praw i interesów. Niewątpliwym atutem szkolenia jest praktyczne ujęcie omawianych zagadnień. Najważniejsze części szkolenia kończą się sesją warsztatową, podczas której uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z licznymi przykładami, zadaniami, casusami i case study. Istotnym punktem programu szkolenia jest nauka analizy i formułowania postanowień umów sprzedaży, dostawy, umów o świadczenie usług, a także przyjętych do stosowania regulaminów i ogólnych warunków sprzedaży, pod kątem optymalizacji procesu reklamacyjnego i ochrony interesów sprzedawcy. Szkolenie zawiera uniwersalny zbiór reguł i zasad świadomego prowadzenia procesu reklamacyjnego. Niektóre z edycji szkolenia dedykowane będą jednak poszczególnym branżom produkcyjnym lub handlowym. Z tego względu prosimy o zwrócenie uwagi na dodatkowy opis/podtytuł szkolenia, w ramach edycji którą jesteście Państwo zainteresowani. Brak dodatkowych oznaczeń wskazuje na uniwersalny charakter szkolenia.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do pracowników i właścicieli wszelkiego rodzaju firm usługowych, handlowych, produkcyjnych i wykonawczych, którzy w ramach swojej pracy zawodowej stykają się z roszczeniami i żądaniami klientów, zgłaszanymi na podstawie rękojmi lub gwarancji jakości.

Korzyści

Szkolenie zawiera treści, które każda osoba odpowiedzialna za prowadzenie procesów reklamacyjnych w ramach rękojmi lub gwarancji powinna znać i stosować w praktyce. W zamierzeniu autorów szkolenie winno zapewnić uczestnikom wiedzę niezbędną do prowadzenia procesu reklamacyjnego w sposób pozwalający na możliwie najpełniejszą ochronę praw i interesów sprzedawcy, usługodawcy lub wykonawcy prac, będących przedmiotem reklamacji. Ponadto udział w szkoleniu „Obsługa procesu reklamacyjnego w zakresie roszczeń z rękojmi i gwarancji w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

  • aktualny stan prawny i orzecznictwo z zakresu objętego tematem szkolenia,
  • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
  • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
  • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizującymi projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
  • dostęp do materiałów szkoleniowych za pośrednictwem platformy e-learningowej,
  • certyfikat ukończenia szkolenia.

Program szkolenia

Prowadzący

Mateusz GarnuszewskiMateusz Garnuszewski

Ekspert z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Doświadczony Radca Prawny, Partner Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Czytaj więcej…

Informacje organizacyjne

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych

Termin:  25 kwietnia 2018 r. Poznań

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

cena zawiera materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch i certyfikat ukończenia szkolenia

Harmonogram szkolenia:
09:00 – 11:00
11:00 – 11:15 przerwa kawowa
11:15 – 13:00
13:00 – 13:30 lunch
13:30 – 15:00
15:00 – 15:15 przerwa kawowa
15:15 – 17:00

powyższy harmonogram jest orientacyjny i może ulec zmianie z uwagi na preferencje uczestników

lub zapisz się za pośrednictwem naszego konsultanta tel. 532 608 522, e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl