Kurs Legal English

Kurs Legal English

30.10.2018 – 31.01.2019

Poznań

Kurs nastawiony jest na doskonalenie kompetencji językowych w obszarze biznesowego języka angielskiego z elementami terminologii prawniczej. Poprzez symulację rzeczywistych scenek ze środowiska zawodowego osób związanych z dziedziną prawa (w tym spotkań, prezentacji, czy negocjacji) uczestnicy zapoznają się ze słownictwem biznesowym oraz prawniczym, leksyką i gramatyką stosowaną w codziennej pracy przez osoby zatrudnione w anglojęzycznych przedsiębiorstwach. Zajęcia realizowane są w charakterze warsztatów w oparciu o pracę w grupach, prezentacje, dyskusje na tematy przedstawiane w materiałach tekstowych (m.in. tekstów prawnych i prawniczych) i audiowizualnych oraz case study. 

Kurs dedykowany jest osobom, które na co dzień posługują się językiem angielskim w pracy, w obszarze prawa lub zamierzają aplikować na stanowisko wymagające posiadania kompetencji językowych, potwierdzonych zaświadczeniem.

Uczestnicy kursu nabędą umiejętności w zakresie ustnej komunikacji biznesowej z elementami wyrażeń prawniczych, słownictwa z zakresu prawa handlowego i prawa pracy. Poznają także praktyczne sformułowania biznesowe, które będą mogli wykorzystać w:

 • rozmowie kwalifikacyjnej;
 • w sytuacjach wymagających umiejętności wyrażania opinii, brania czynnego udziału w dyskusji, argumentowania;
 • wystąpieniach i zebraniach;
 • telefonicznej obsłudze klienta anglojęzycznego;
 • wielu innych sytuacjach, które wymagają komunikatywnej znajomości języka angielskiego w biznesie.

Udział w kursie „Legal English”, podobnie jak w przypadku innych kursów i szkoleń organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • certyfikat ukończenia kursu;
 • ciekawe materiały dydaktyczne przygotowane przez doświadczonych wykładowców, w oparciu o aktualne wiadomości ze świata biznesu;
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z lektorem;
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku;
 • dostęp do materiałów szkoleniowych za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 10 osób.

1.  Sztuka autoprezentacji.

2. Zatrudnianie pracowników.

3. Prezentacje multimedialne.

4. Negocjacje biznesowe w oparciu o różnice kulturowe. Sztuka argumentacji i wyrażania opinii.

5. Zebrania i spotkania biznesowe.

6. Telefoniczna obsługa klienta.

7. Elektroniczna obsługa klienta.

8. Biznes międzykulturowy.

9. Small talk.

Katarzyna Nowicka

Doktor filologii angielskiej. Wykładowca na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tłumacz z ponad 8-letnim stażem dydaktycznym. Głównie związana z tłumaczeniami literackimi, komunikacją międzykulturową i językiem angielskim w biznesie. Prowadzi kursy i zajęcia dla różnych grup wiekowych. Z dużym zaangażowaniem dopasowuje program nauczania do potrzeb uczestników. Podczas zajęć kładzie duży nacisk na konwersacje, small talk, nauczanie gramatyki i fonetyki poprzez ćwiczenia, gry, symulacje, negocjacje i prezentacje aktywizujące uczestników. Jej doskonały talent pedagogiczny został trzykrotnie doceniony przez władze uczelni UAM w Poznaniu, które w latach 2014, 2015 i 2017 przyznały jej Nagrodę Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za osiągnięcia dydaktyczne. 

Paweł Korpal

Wykładowca na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent filologii angielskiej na tym samym wydziale. Od 7 lat pracuje jako tłumacz ustny i pisemny oraz uczy języka angielskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów na różnych poziomach zaawansowania, o różnej tematyce i z grupami w różnym wieku, od dzieci po seniorów. Nauczanie jest nie tylko jego pracą, ale również pasją, która pozwala mu się realizować. Stawia na komunikację, rozwijanie kreatywności ucznia i nauczanie praktycznych umiejętności językowych przydatnych w życiu codziennym. 

Czas: Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu po 90min, w godzinach popołudniowych, 17:30-19:00. Kurs obejmuje 23 godziny zegarowe (15 spotkań po 90 min).

Termin: 10.10.2018 – 30.01.2019, Poznań

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa: 690 zł (VAT zw.) za os.

 • cena zawiera materiały szkoleniowe, certyfikat

UWAGA! Koszt udziału w szkoleniu podlega refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytaj o dostępność miejsc. Rejestracja wniosków o refundację trwa tylko do 10.09.2018.

Zapraszamy do kontaktu!

 • +48 532 608 522
 • biuro@edukacjaprawna.pl