Interpretacje podatkowe bez tajemnic

Interpretacje podatkowe – ochrona, postępowanie w sprawie wydania interpretacji oraz warsztaty pisania wniosków

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu zaznajomić uczestników z rodzajami interpretacji podatkowych, postępowaniem w sprawie ich wydania, a także uświadomić jaką realną ochronę interpretacje podatkowe dają podatnikom. Uczestnicy dowiedzą się, kto może wystąpić o interpretację, w jakiej sytuacji oraz kiedy organy podatkowe mogą zmienić lub uchylić wydaną interpretację. W ramach sesji warsztatowej uczestnicy zapoznają się z wymogami wniosku o interpretację indywidualną, dowiedzą się jak przygotować wniosek, aby uzyskana interpretacja skutecznie chroniła podatnika. Co więcej, uczestnicy poznają również procedurę prowadzącą do wydania poszczególnych rodzajów interpretacji, a także dowiedzą się jakie kroki może podjąć wnioskodawca niezadowolony z treści uzyskanej interpretacji lub wnioskodawca, któremu odmówiono jej wydania.

Profil uczestnika

Szkolenie kierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą księgową, podatkową, rachunkową różnego rodzaju firm i instytucji, które w ramach swoich obowiązków są odpowiedzialne za składanie i uzyskiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak skuteczną ochronę daje podatnikowi interpretacja podatkowa oraz jak przebiega postępowanie w sprawie wydania takiej interpretacji. W części warsztatowej uczestnicy zostaną zapoznani z wymogami wniosku oraz dowiedzą się jak skutecznie przygotować wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zainteresowani dowiedzą się jak uniknąć błędów, które uniemożliwiają lub opóźniają uzyskania interpretacji, bądź prowadzą do uzyskania interpretacji, która de facto nie chroni podatnika. Tego wszystkiego uczestnicy dowiedzą się do praktyka, doświadczonego radcy prawnego, który przez kilka lat pracował w administracji skarbowej i w ramach swoich obowiązków sporządzał interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego.

Udział w szkoleniu „Interpretacje podatkowe bez tajemnic”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
  • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
  • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
  • dostęp do materiałów szkoleniowych za pośrednictwem platformy e-learningowej,
  • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 12 osób.

Program szkolenia

Prowadzący

Kamil Dybiec

Kamil Dybiec

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Sztokholmie (prawo europejskie).
Czytaj więcej…

Informacje organizacyjne

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych 

Termin: 
18.04.2018 Warszawa
26.04.2018 Poznań

Miejsce szkolenia: 
Poznań – siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań
Warszawa, Wrocław – lokalizacja zostanie podana na 10 dni przed szkoleniem

Koszt uczestnictwa: 
590 zł netto za os.

Harmonogram szkolenia:
09:00 – 11:00
11:00 – 11:15 przerwa kawowa
11:15 – 13:00 
13:00 – 13:30 lunch
13:30 – 15:00
15:00 – 15:15 przerwa kawowa
15:15 – 17:00

powyższy harmonogram jest orientacyjny i może ulec zmianie z uwagi na preferencje uczestników

lub zapisz się za pośrednictwem naszego konsultanta tel. 532 608 522, e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl