Ceny transferowe z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw

Opis szkolenia

Szkolenie poświęcone jest tematyce cen transferowych dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz ryzyk i wymogów dokumentacyjnych z tym związanych. Transakcje przeprowadzane między podmiotami powiązanymi wiążą się z ryzykiem szacowania dochodów przez organy skarbowe i wymagają odpowiedniego dokumentowania. Od początku 2017 r. uległy znaczącej zmianie regulacje dotyczące cen transferowych, które rozszerzyły obowiązki podatników w tym zakresie. Do najważniejszych zmian zaliczyć należy:

  • wprowadzenie obowiązku składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
  • zwiększenie wymogów co do zawartości dokumentacji podatkowej,
  • nowa zasada klasyfikowania transakcji podlegających dokumentacji.


W związku z obowiązkiem składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji podatkowej problem cen transferowych stał się powszechny. Obecnie nie wystarczy bowiem przedstawić dokumentacji w ciągu 7 dni podczas ewentualne kontroli, jak to było dotychczas, ale konieczne będzie składanie stosownego oświadczenia wraz z roczną deklaracją.

Niniejsze szkolenie ma na celu praktyczne przedstawienie tej tematyki, w ten sposób by jego uczestnik potrafił rozpoznać ryzyko związane z transakcjami dokonywanymi między podmiotami powiązanymi i tak planował transakcje by były one bezpieczne, a przygotowanie właściwej dokumentacji nie wiązało się z trudnościami. 

 

Profil uczestnika

Szkolenie adresowane jest do właścicieli, osób sprawujących funkcje zarządcze i kontrolne w ramach różnego rodzaju podmiotów gospodarczych oraz pracowników służb finansowych małych i średnich przedsiębiorstw. Na tych bowiem osobach spoczywają obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowość ustalania cen pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Szkolenie skierowane jest do osób, które nie posiadają szerokiej wiedzy na temat cen transferowych oraz osób średniozaawansowanych w tej materii.

Korzyści

Szkolenie to zaplanowane jest tak, aby jego uczestnicy nauczyli się określać stopień ryzyka związanego z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi, a następnie w kilku  krokach potrafili tak zaplanować politykę cenową, by to ryzyko minimalizować i tak przygotowywać dokumentację podatkową (samodzielnie lub we współpracy z zewnętrznymi specjalistami), by ta skutecznie zabezpieczała uczestniczące w transakcji podmioty przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi i karnoskarbowymi. 

W związku z powyższym, harmonogram szkolenia jest zaplanowany nieco odmiennie od innych szkoleń z tego zakresu. Uczestnik, po krótkim wprowadzeniu, dowie się jaki jest poziom ryzyka i ewentualnych sankcji w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi. Następne zagadnienia będą analizowane w kontekście potencjalnego ryzyka, tak by umiejętnie je eliminować, a z drugiej strony nie poświęcać zbyt wiele zasobów tam gdzie zagrożenie jest relatywnie niewielkie.

Udział w szkoleniu „Ceny transferowe z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
  • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
  • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
  • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 12 osób.

Program szkolenia

Prowadzący

Karol Frąckowiak

Karol Frąckowiak

Doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu imienia A. Mickiewicza w Poznaniu, a także Podyplomowego Studium Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Czytaj więcej…

Informacje organizacyjne

Czas: szkolenie dwudniowe – 16 godzin warsztatowych

Termin: 
12-13.04.2018 r. Poznań
7-8.05.2018 r. Wrocław
7-8.06.2018 r. Poznań

Miejsce szkolenia: 
Poznań – siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań
Wrocław – lokalizacja zostanie podana na 10 dni przed szkoleniem

Koszt uczestnictwa: 
1180 zł netto za os.

cena zawiera materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch i certyfikat ukończenia szkolenia

cena nie zawiera noclegu – zapytaj o koszt noclegu

lub zapisz się za pośrednictwem naszego konsultanta tel. 532 608 522, e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl