Kategoria: Promowane szkolenia

Promowane szkolenia

Wpływ RODO na podmioty sektora turystycznego

Wpływ RODO na podmioty sektora turystycznego

Opis szkolenia

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z wpływem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) na podmioty sektora turystycznego, które w swojej codziennej pracy zbierają, przetwarzają i przechowują dane klientów. Celem szkolenia jest:

 • pozyskanie wiedzy na temat zmian regulacyjnych wpływających na sektor turystyczny;
 • zwiększenie świadomości dotyczącej konieczności ochrony danych osobowych;
 • omówienie środków i sposobu wdrożenia koniecznych zmian wymaganych RODO;
 • zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

Profil uczestnika

Organizowane szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli firm turystycznych przetwarzających dane osobowe w ramach prowadzonej działalności, w szczególności dane klientów i pracowników. Szkolenie dedykowane jest również dla osób nadzorujących przetwarzanie danych osobowych w firmach turystycznych oraz pracowników takich firm.

Korzyści

Udział w szkoleniu „Wpływ RODO na podmioty sektora turystycznego” pozwala na:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie koniecznych do wdrożenia zmian prawnych i organizacyjnych wymaganych RODO;
 • rozpoczęcie działań zmierzających do wdrożenia RODO w organizacji;
 • zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z wymogami RODO.

Podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób

Program szkolenia

Prowadzący

Gracjan SzczombrowskiGracjan Szczmborowski

Oficer ds. Compliance – radca prawny w BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń jednocześnie prowadzący własną praktykę prawną. Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych.

Czytaj więcej…

Filip Jeske

Od piętnastu lat w branży IT. Od ośmiu lat doradza i skutecznie wdraża procedury oraz rozwiązania informatyczne pozwalające na ochronę danych osobowych w przedsiębiorstwach. Pracując na styku IT i biznesu brał udział w wielu projektach dla małych i średnich firm z różnych sektorów.

Czytaj więcej…

Informacje organizacyjne

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych

Termin: 19.04.2018 Poznań 

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

cena zawiera materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch i certyfikat ukończenia szkolenia

Harmonogram szkolenia:
09:00 – 11:00
11:00 – 11:15 przerwa kawowa
11:15 – 13:00 
13:00 – 13:30 lunch
13:30 – 15:00
15:00 – 15:15 przerwa kawowa
15:15 – 17:00

powyższy harmonogram jest orientacyjny i może ulec zmianie z uwagi na preferencje uczestników

lub zapisz się za pośrednictwem naszego konsultanta tel. 532 608 522, e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl

Ceny transferowe z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw

Ceny transferowe z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw

Opis szkolenia

Szkolenie poświęcone jest tematyce cen transferowych dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz ryzyk i wymogów dokumentacyjnych z tym związanych. Transakcje przeprowadzane między podmiotami powiązanymi wiążą się z ryzykiem szacowania dochodów przez organy skarbowe i wymagają odpowiedniego dokumentowania. Od początku 2017 r. uległy znaczącej zmianie regulacje dotyczące cen transferowych, które rozszerzyły obowiązki podatników w tym zakresie. Do najważniejszych zmian zaliczyć należy:

 • wprowadzenie obowiązku składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
 • zwiększenie wymogów co do zawartości dokumentacji podatkowej,
 • nowa zasada klasyfikowania transakcji podlegających dokumentacji.


W związku z obowiązkiem składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji podatkowej problem cen transferowych stał się powszechny. Obecnie nie wystarczy bowiem przedstawić dokumentacji w ciągu 7 dni podczas ewentualne kontroli, jak to było dotychczas, ale konieczne będzie składanie stosownego oświadczenia wraz z roczną deklaracją.

Niniejsze szkolenie ma na celu praktyczne przedstawienie tej tematyki, w ten sposób by jego uczestnik potrafił rozpoznać ryzyko związane z transakcjami dokonywanymi między podmiotami powiązanymi i tak planował transakcje by były one bezpieczne, a przygotowanie właściwej dokumentacji nie wiązało się z trudnościami. 

 

Profil uczestnika

Szkolenie adresowane jest do właścicieli, osób sprawujących funkcje zarządcze i kontrolne w ramach różnego rodzaju podmiotów gospodarczych oraz pracowników służb finansowych małych i średnich przedsiębiorstw. Na tych bowiem osobach spoczywają obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowość ustalania cen pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Szkolenie skierowane jest do osób, które nie posiadają szerokiej wiedzy na temat cen transferowych oraz osób średniozaawansowanych w tej materii.

Korzyści

Szkolenie to zaplanowane jest tak, aby jego uczestnicy nauczyli się określać stopień ryzyka związanego z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi, a następnie w kilku  krokach potrafili tak zaplanować politykę cenową, by to ryzyko minimalizować i tak przygotowywać dokumentację podatkową (samodzielnie lub we współpracy z zewnętrznymi specjalistami), by ta skutecznie zabezpieczała uczestniczące w transakcji podmioty przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi i karnoskarbowymi. 

W związku z powyższym, harmonogram szkolenia jest zaplanowany nieco odmiennie od innych szkoleń z tego zakresu. Uczestnik, po krótkim wprowadzeniu, dowie się jaki jest poziom ryzyka i ewentualnych sankcji w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi. Następne zagadnienia będą analizowane w kontekście potencjalnego ryzyka, tak by umiejętnie je eliminować, a z drugiej strony nie poświęcać zbyt wiele zasobów tam gdzie zagrożenie jest relatywnie niewielkie.

Udział w szkoleniu „Ceny transferowe z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 12 osób.

Program szkolenia

Prowadzący

Karol Frąckowiak

Karol Frąckowiak

Doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu imienia A. Mickiewicza w Poznaniu, a także Podyplomowego Studium Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Czytaj więcej…

Informacje organizacyjne

Czas: szkolenie dwudniowe – 16 godzin warsztatowych

Termin: 
12-13.04.2018 r. Poznań
7-8.05.2018 r. Wrocław
7-8.06.2018 r. Poznań

Miejsce szkolenia: 
Poznań – siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań
Wrocław – lokalizacja zostanie podana na 10 dni przed szkoleniem

Koszt uczestnictwa: 
1180 zł netto za os.

cena zawiera materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch i certyfikat ukończenia szkolenia

cena nie zawiera noclegu – zapytaj o koszt noclegu

lub zapisz się za pośrednictwem naszego konsultanta tel. 532 608 522, e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Opis szkolenia

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z zatrudnianiem cudzoziemców. W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe instytucje i pojęcia wprowadzone przez akty prawne regulujące zarówno legalny pobyt jak i legalne zatrudnienie cudzoziemców. Szczególną uwagę prowadzący poświęci ustawie o cudzoziemcach  oraz ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, analizując szczegółowo problemy praktyczne pojawiające się na tle powyższych uregulowań. Istotnym punktem programu będzie omówienie nowelizacji, która wraz z 1 stycznia 2018 roku wprowadziła ważne zmiany dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z licznymi casusami, ułatwiającymi zrozumienie przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców od strony praktycznej.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do podmiotów, które w ramach prowadzonej przez siebie (w dowolnej formie prawnej) działalności zamierzają zatrudnić bądź zatrudniają już cudzoziemców.

Korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak dopełnić wszelkich formalności związanych z legalnym zatrudnieniem cudzoziemców, jakie wiążą się z tym obowiązki, a także jaka odpowiedzialność grozi za ewentualne ich zaniedbanie. Uczestnicy poznają także różne narzędzia prawne mogące posłużyć do zatrudnienia cudzoziemców, w zależności od charakteru i ciągłości wykonywanych przez nich obowiązków.

Udział w szkoleniu „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z prawnikiem,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób.

Program szkolenia

Prowadzący

Jakub_Antkowiak

Jakub Antkowiak

Adwokat, wykładowca i trener, autor szkoleń z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, jak również prawa handlowego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Specjalista z zakresu prawa karnego, cywilnego, handlowego oraz upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Czytaj więcej…

Informacje organizacyjne

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych 

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

Harmonogram szkolenia:
09:00 – 11:00
11:00 – 11:15 przerwa kawowa
11:15 – 13:00 
13:00 – 13:30 lunch
13:30 – 15:00
15:00 – 15:15 przerwa kawowa
15:15 – 17:00

powyższy harmonogram jest orientacyjny i może ulec zmianie z uwagi na preferencje uczestników

lub zapisz się za pośrednictwem naszego konsultanta tel. 532 608 522, e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl

Interpretacje podatkowe bez tajemnic

Interpretacje podatkowe bez tajemnic

Interpretacje podatkowe – ochrona, postępowanie w sprawie wydania interpretacji oraz warsztaty pisania wniosków

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu zaznajomić uczestników z rodzajami interpretacji podatkowych, postępowaniem w sprawie ich wydania, a także uświadomić jaką realną ochronę interpretacje podatkowe dają podatnikom. Uczestnicy dowiedzą się, kto może wystąpić o interpretację, w jakiej sytuacji oraz kiedy organy podatkowe mogą zmienić lub uchylić wydaną interpretację. W ramach sesji warsztatowej uczestnicy zapoznają się z wymogami wniosku o interpretację indywidualną, dowiedzą się jak przygotować wniosek, aby uzyskana interpretacja skutecznie chroniła podatnika. Co więcej, uczestnicy poznają również procedurę prowadzącą do wydania poszczególnych rodzajów interpretacji, a także dowiedzą się jakie kroki może podjąć wnioskodawca niezadowolony z treści uzyskanej interpretacji lub wnioskodawca, któremu odmówiono jej wydania.

Profil uczestnika

Szkolenie kierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą księgową, podatkową, rachunkową różnego rodzaju firm i instytucji, które w ramach swoich obowiązków są odpowiedzialne za składanie i uzyskiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak skuteczną ochronę daje podatnikowi interpretacja podatkowa oraz jak przebiega postępowanie w sprawie wydania takiej interpretacji. W części warsztatowej uczestnicy zostaną zapoznani z wymogami wniosku oraz dowiedzą się jak skutecznie przygotować wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zainteresowani dowiedzą się jak uniknąć błędów, które uniemożliwiają lub opóźniają uzyskania interpretacji, bądź prowadzą do uzyskania interpretacji, która de facto nie chroni podatnika. Tego wszystkiego uczestnicy dowiedzą się do praktyka, doświadczonego radcy prawnego, który przez kilka lat pracował w administracji skarbowej i w ramach swoich obowiązków sporządzał interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego.

Udział w szkoleniu „Interpretacje podatkowe bez tajemnic”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 12 osób.

Program szkolenia

Prowadzący

Kamil Dybiec

Kamil Dybiec

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Sztokholmie (prawo europejskie).
Czytaj więcej…

Informacje organizacyjne

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych 

Termin: 
18.04.2018 Warszawa
26.04.2018 Poznań

Miejsce szkolenia: 
Poznań – siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań
Warszawa, Wrocław – lokalizacja zostanie podana na 10 dni przed szkoleniem

Koszt uczestnictwa: 
590 zł netto za os.

Harmonogram szkolenia:
09:00 – 11:00
11:00 – 11:15 przerwa kawowa
11:15 – 13:00 
13:00 – 13:30 lunch
13:30 – 15:00
15:00 – 15:15 przerwa kawowa
15:15 – 17:00

powyższy harmonogram jest orientacyjny i może ulec zmianie z uwagi na preferencje uczestników

lub zapisz się za pośrednictwem naszego konsultanta tel. 532 608 522, e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl

Fotografia a prawo autorskie i prawo do wizerunku

Fotografia a prawo autorskie i prawo do wizerunku

Opis szkolenia

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z prawem autorskim do fotografii i prawem do wizerunku osoby fotografowanej. W trakcie szkolenia omówione zostaną związane z tym tematem instytucje i pojęcia z zakresu prawa autorskiego, cywilnego oraz ochrony danych osobowych. Niewątpliwym atutem szkolenia jest praktyczne ujęcie omawianych zagadnień. Najważniejsze części szkolenia kończą się sesją warsztatową, podczas której uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z licznymi przykładami, zadaniami, casusami i case study. Istotnym punktem programu szkolenia jest analiza umów o wykonanie utworów fotograficznych lub realizację dzieła z wykorzystaniem tego rodzaju utworów wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Dzięki udziałowi w tej części szkolenia uczestnicy będą w stanie krytycznie ocenić przedstawiony przez kontrahenta wzór umowy i dokonać w nim korekt niezbędnych z punktu widzenia własnych interesów.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do czynnych zawodowo fotografików, fotografów, agencji reklamowych i fotograficznych, a nadto podmiotów prowadzących profesjonalne blogi branżowe, przedsiębiorców i instytucji kultury wykorzystujących fotografie, a także osób z branży modelingu.

Korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy pozyskają wiedzę m.in. na temat tego,

 • w jakich okolicznościach wymagane jest uzyskanie zgody osoby fotografowanej na rozpowszechnianie zdjęcia przedstawiającego jej wizerunek;
 • kiedy mamy do czynienia z utworem zależnym a kiedy z utworem inspirowanym;
 • czy agencja fotograficzna może nabyć majątkowe prawa autorskie do fotografii wykonanej przez pracownika;
 • jak legalnie korzystać z cudzych fotografii na portalach społecznościowych i blogach internetowych;
 • czym jest prawo cytatu i prawo panoramy;
 • jakie roszczenia przysługują twórcy w przypadku naruszenia jego praw;
 • jaką strategię procesową obrać w sytuacji, gdy ktoś zarzuca nam naruszenie praw autorskich


Udział w szkoleniu „Fotografia a prawo autorskie i prawo do wizerunku”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych za pośrednictwem platformy e-learningowej.
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób.

Program szkolenia

Prowadzący

Grzegorz Dudczak

Grzegorz Dudczak

Grzegorz Dudczak Radca prawny, partner Philips Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu, z zamiłowania trener i wykładowca, a także fundator i członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej. 
Czytaj więcej…

Informacje organizacyjne

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

Harmonogram szkolenia:
09:00 – 11:00
11:00 – 11:15 przerwa kawowa
11:15 – 13:00
13:00 – 13:30 lunch
13:30 – 15:00
15:00 – 15:15 przerwa kawowa
15:15 – 17:00

powyższy harmonogram jest orientacyjny i może ulec zmianie z uwagi na preferencje uczestników

lub zapisz się za pośrednictwem naszego konsultanta tel. 532 608 522, e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl

Akademia Skutecznego Handlowca

Opis szkolenia

Szkolenie Akademia Skutecznego Handlowca stanowi jedno z nielicznych na polskim rynku kompleksowych narzędzi podnoszenia kwalifikacji osób, które w ramach swoich obowiązków zawodowych, są odpowiedzialne za pozyskiwanie nowych klientów, prowadzenie rozmów handlowych, negocjowanie warunków współpracy i szeroko pojętą sprzedaż.

Zakres wiedzy i umiejętności przekazywanych uczestnikom podczas szkolenia obejmuje zagadnienia związane ze skuteczną komunikacją biznesową, technikami sprzedaży, budowaniem relacji z klientem i zarządzaniem portfelem klientów, a także perswazji i obrony przed manipulacją.

Szkolenie ma również na celu zaznajomić uczestników z regulacjami z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego w zakresie niezbędnym do świadomego, i skutecznego prowadzenia rozmów handlowych oraz zawierania umów.

Ostatnia część szkolenia poświęcona jest zagadnieniom związanym z prowadzeniem negocjacji handlowych. 

Niewątpliwym atutem szkolenia jest praktyczne ujęcie omawianych zagadnień. Najważniejsze części szkolenia kończą się sesją warsztatową, podczas której uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z licznymi przykładami, zadaniami, casusami i case study.

Tych z Państwa, którzy ze względu na ograniczenia czasowe nie mogą sobie pozwolić na uczestnictwo w kompleksowej 4-dniowej Akademii Skutecznego Handlowca, z pewnością zainteresuje fakt, że Akademia jest również realizowana w systemie odrębnych szkoleń. Skontaktuj się z naszym konsultantem i zapytaj o terminy pojedynczych warsztatów w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie – tel. 532 608 522.

Profil uczestnika

Szkolenie kierowane jest do pracowników działów handlowych, przedstawicieli handlowych, agentów, key account manager’ów, jak również do osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług, które w ramach swoich obowiązków są odpowiedzialne za pozyskiwanie nowych klientów, prowadzenie rozmów handlowych, negocjowanie warunków współpracy i szeroko pojętą sprzedaż.

Korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu zyskają Państwo wiedzę i umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji biznesowej. Pokażemy Państwu jak skutecznie budować długotrwałe relacje z klientem, i jak zarządzać portfelem klientów, na których zawsze możemy liczyć. Nauczymy Państwa jak oswajać komunikację oraz jak perswadować, a nie manipulować, pokażemy Państwu nie tylko jak mówić, ale przede wszystkim jak słuchać. 

Ponadto w trakcie naszych warsztatów poznacie Państwo w ujęciu praktycznym aktualne regulacje prawne z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego w granicach niezbędnych do świadomego i skutecznego prowadzenia rozmów handlowych, zawierania i zabezpieczania umów, a także windykacji należności. 

Nasze szkolenie nie byłoby kompletne gdybyśmy nie oferowali Państwu również możliwości pozyskania wiedzy z zakresu prowadzenia negocjacji handlowych, w tym skutecznej komunikacji w ramach negocjacji, wyznaczania celów negocjacyjnych, a także doboru odpowiedniej taktyki i technik negocjacyjnych do osiągnięcia zamierzonego celu. Z tego względu zdecydowaliśmy się poświęcić cały dzień na intensywne warsztaty praktyczne. obejmujące to zagadnienie.

Udział w szkoleniu „Akademia Skutecznego Handlowca”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób.

Program szkolenia

Prowadzący

Jacek Boroch

Jacek Boroch

Z wykształcenia historyk, pasjonuje się geopolityką, psychologią, medycyną oraz Chinami. Od ponad 12 lat związany ze sprzedażą, od blisko 10 z branżą farmaceutyczną.
Czytaj więcej…
Grzegorz Dudczak

Grzegorz Dudczak

Grzegorz Dudczak Radca prawny, partner Philips Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu, z zamiłowania trener i wykładowca, a także fundator i członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej. 
Czytaj więcej…

Informacje organizacyjne

Czas: szkolenie czterodniowe – 32 godziny warsztatowe

Termin: 

17-20.04.2018 r. Zakopane – BRAK MIEJSC

15-18.05.2018 r. Poznań

11-14.06.2018 r. Trójmiasto

Miejsce szkolenia: hotel (dokładny adres zostanie podany na 10 dni przed szkoleniem)

Koszt uczestnictwa:

1890 zł netto za os. (EARLY BIRDS – rejestracja do 30 kwietnia 2018 r.)

cena zawiera przerwy kawowe i obiadokolację, materiały szkoleniowe, certyfikaty
cena nie zawiera noclegu – zapytaj o koszt noclegu

lub zapisz się za pośrednictwem naszego konsultanta tel. 532 608 522, e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl