Autor: Fundacja Edukacji Prawnej

Rękojmia w stosunkach B2B

Rękojmia w stosunkach B2B

W jednym z poprzednich wpisów zostały omówione uprawnienia jakie przysługują każdemu kupującemu na zasadzie rękojmi. Nie można jednak zapominać, że kodeks cywilny, po uchyleniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, zawiera regulacje odnoszące się zarówno do sprzedaży przy udziale konsumenta, jak i pewne szczególne warunki dla sprzedaży w obrocie B2B. W tym wpisie zostaną przedstawione szczególne wymagania i uprawnienia, jakie wiążą się z dochodzeniem praw przez przedsiębiorcę występującego jako kupujący, a także szczególne uprawnienia przedsiębiorcy będącego sprzedawcą.

Continue reading „Rękojmia w stosunkach B2B”

Wpływ RODO na podmioty sektora turystycznego

Wpływ RODO na podmioty sektora turystycznego

Opis szkolenia

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z wpływem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) na podmioty sektora turystycznego, które w swojej codziennej pracy zbierają, przetwarzają i przechowują dane klientów. Celem szkolenia jest:

 • pozyskanie wiedzy na temat zmian regulacyjnych wpływających na sektor turystyczny;
 • zwiększenie świadomości dotyczącej konieczności ochrony danych osobowych;
 • omówienie środków i sposobu wdrożenia koniecznych zmian wymaganych RODO;
 • zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

Profil uczestnika

Organizowane szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli firm turystycznych przetwarzających dane osobowe w ramach prowadzonej działalności, w szczególności dane klientów i pracowników. Szkolenie dedykowane jest również dla osób nadzorujących przetwarzanie danych osobowych w firmach turystycznych oraz pracowników takich firm.

Korzyści

Udział w szkoleniu „Wpływ RODO na podmioty sektora turystycznego” pozwala na:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie koniecznych do wdrożenia zmian prawnych i organizacyjnych wymaganych RODO;
 • rozpoczęcie działań zmierzających do wdrożenia RODO w organizacji;
 • zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z wymogami RODO.

Podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób

Program szkolenia

Prowadzący

Gracjan SzczombrowskiGracjan Szczmborowski

Oficer ds. Compliance – radca prawny w BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń jednocześnie prowadzący własną praktykę prawną. Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych.

Czytaj więcej…

Filip Jeske

Od piętnastu lat w branży IT. Od ośmiu lat doradza i skutecznie wdraża procedury oraz rozwiązania informatyczne pozwalające na ochronę danych osobowych w przedsiębiorstwach. Pracując na styku IT i biznesu brał udział w wielu projektach dla małych i średnich firm z różnych sektorów.

Czytaj więcej…

Informacje organizacyjne

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych

Termin: 19.04.2018 Poznań 

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

cena zawiera materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch i certyfikat ukończenia szkolenia

Harmonogram szkolenia:
09:00 – 11:00
11:00 – 11:15 przerwa kawowa
11:15 – 13:00 
13:00 – 13:30 lunch
13:30 – 15:00
15:00 – 15:15 przerwa kawowa
15:15 – 17:00

powyższy harmonogram jest orientacyjny i może ulec zmianie z uwagi na preferencje uczestników

lub zapisz się za pośrednictwem naszego konsultanta tel. 532 608 522, e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl

Program szkolenia „Wpływ RODO na podmioty sektora turystycznego”

1. RODO – Kluczowe informacje.

 • Podstawowe założenia.
 • Termin stosowania.
 • Zakres zmian.
 • Adresaci RODO.

2. RODO – Zmiany w zakresie zgód klientów.

 • Formułowanie treści zgód, ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej.
 • Sposób odpytywania klientów o zgody.
 • Umiejscowienie zgód w procesach sprzedażowych.
 • Dobrowolność zgód a przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy.
 • e) Odwoływanie zgód i sprzeciwy klientów.
 • f) Omówienie przykładów.

3. RODO – Obowiązki informacyjne.

 • Omówienie treści wymaganych obowiązków informacyjnych w porównaniu do obecnych regulacji.
 • Sposób informowania klientów o ich uprawnieniach.
 • Realizacja uprawnień klientów, w szczególności prawa do bycia zapomnianym.
 • Retencja danych.

4. RODO – Umowy z innymi podmiotami.

 • Omówienie zmian w zakresie umów powierzenia danych osobowych – klauzule umowne.
 • Obowiązki Administratora danych i podmiotu przetwarzającego.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza i administracyjna.
  Przekazywanie danych do państwa trzeciego – wymogi.

5. RODO – Obowiązki administratora danych.

 • Zapewnienie domyślnej ochrony danych.
 • Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania.
 • Ocena skutków przetwarzania danych.
 • Prowadzenie odpowiednich rejestrów czynności przetwarzania danych.
 • Przygotowanie procedur z zakresu ochrony danych osobowych.

6. RODO – Uprawnienia nowego urzędu.

 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO.
 • Uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Postępowanie w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Postępowanie kontrolne.
 • Kary pieniężne.

RODO – Zmiany w innych przepisach mających wpływ na branżę.

 • Zmiany w Kodeksie Pracy.
 • Zmiany w Ustawie o usługach turystycznych.
 • Zmiany w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Wpływ RODO na IT – teoria, przykłady i rozwiązania.

 • Zmiany w podejściu do zabezpieczeń informatycznych
 • Korzystanie z usług firm zewnętrznych
 • Pojęcia i standardy związane z bezpieczeństwem informacji
 • Zagrożenia
 • Zabezpieczenia
 • Dobre praktyki

RODO – PYTANIA I DYSKUSJA

JAK SZKOLIĆ ZA MNIEJ

JAK SZKOLIĆ ZA MNIEJ

Czy można obniżyć koszty szkoleń pracowników bez utraty ich jakości? W jaki sposób pozyskać wartościowego partnera do realizacji projektu szkoleniowego? Tego dowiesz się z lektury naszego tekstu. Zapraszamy.

W dobie dynamicznie rozwijającej się gospodarki, cyfryzacji biznesu oraz postępu technologicznego nieustanne doskonalenie wiedzy i umiejętności zatrudnianych pracowników stało się koniecznością.

Continue reading „JAK SZKOLIĆ ZA MNIEJ”

„MAŁY, PRAWY OBYWATEL”

„MAŁY, PRAWY OBYWATEL”

„Mały, prawy obywatel” to autorski projekt Fundacji Edukacji Prawnej, którego ideą jest propagowanie świadomości prawnej wśród najmłodszych

Projekt zakłada wizyty edukacyjne naszych kolegów i koleżanek, którzy na co dzień pełnią rolę radców prawnych i adwokatów. Na spotkaniach opowiedzą przedszkolakom na czym polega ich praca oraz czym jest prawo i jak należy go przestrzegać. Nie zabraknie również ciekawej bajki z morałem i możliwości wcielenia się dzieci w rolę prawnika.

Na koniec sprawdzimy wiedzę milusińskich z zakresu prawa za pomocą specjalnego quizu, który wyłoni prawych obywateli.

Celem akcji jest jedno z naszych podstawowych zadań statutowych – inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkiego rodzaju działań mających na celu upowszechnianie wiedzy i świadomości prawnej, w tym wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tej dziedzinie.

Projekt finansowany jest ze środków Fundacji. Szczegóły o naborze do projektu już wkrótce.