Autor: Fundacja Edukacji Prawnej

Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

W maju br. przedłożono Prezydentowi RP do podpisu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz innych ustaw (druk nr 2216; dalej: ,,projekt ustawy” lub ,,nowelizacja”) . Nowelizacja dotyczy m.in. zmian w zakresie części ogólnej Kodeksu cywilnego oraz przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Prezentujemy katalog najważniejszych zmian:

Continue reading „Zmiana terminów przedawnienia roszczeń”

Pierwsza wizyta w ramach projektu „Mały, prawy obywatel” za nami!

Pierwsza wizyta w ramach projektu „Mały, prawy obywatel” za nami!

11 maja br. odwiedziliśmy punkt numer 1 na naszej projektowej mapie.

„Mały, prawy obywatel” to projekt edukacyjny skierowany do dzieci. Zarząd Fundacji stanął na wysokości zadania. Była prezentacja zawodów prawniczych, czytanie bajek o mówieniu prawdy oraz myszce złodziejaszce, quiz i … oczywiście dyplomy, pieczątki i oznaczenia dla przedszkolaków, którzy z zaciekawieniem słuchali czym zajmują się prawnicy i jak ważne jest przestrzeganie prawa. A na koniec … niespodzianka – sesja zdjęciowa w togach i słodkie pączki.

Continue reading „Pierwsza wizyta w ramach projektu „Mały, prawy obywatel” za nami!”

Ruszamy z projektem „Mały, prawy obywatel”

Ruszamy z projektem „Mały, prawy obywatel”

Projekt „Mały, prawy obywatel” rusza pełną parą. Mecenasi meldują gotowość do działania. Checklista zrobiona:

 • bajki
 • przypinki
 • quiz
 • dyplomy
 • pieczątki
 • togi
 • entuzjazm 😊

Już 11 maja odwiedzimy pierwsze przedszkole – Przedszkole Niepubliczne KULKA w Wirach k. Poznania. To będzie prawdziwy test dla nas wszystkich. Zobaczymy, kto kogo bardziej zaskoczy.

Continue reading „Ruszamy z projektem „Mały, prawy obywatel””

Rękojmia w stosunkach B2B

Rękojmia w stosunkach B2B

W jednym z poprzednich wpisów zostały omówione uprawnienia jakie przysługują każdemu kupującemu na zasadzie rękojmi. Nie można jednak zapominać, że kodeks cywilny, po uchyleniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, zawiera regulacje odnoszące się zarówno do sprzedaży przy udziale konsumenta, jak i pewne szczególne warunki dla sprzedaży w obrocie B2B. W tym wpisie zostaną przedstawione szczególne wymagania i uprawnienia, jakie wiążą się z dochodzeniem praw przez przedsiębiorcę występującego jako kupujący, a także szczególne uprawnienia przedsiębiorcy będącego sprzedawcą.

Continue reading „Rękojmia w stosunkach B2B”

Wpływ RODO na podmioty sektora turystycznego

Wpływ RODO na podmioty sektora turystycznego

Opis szkolenia

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z wpływem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) na podmioty sektora turystycznego, które w swojej codziennej pracy zbierają, przetwarzają i przechowują dane klientów. Celem szkolenia jest:

 • pozyskanie wiedzy na temat zmian regulacyjnych wpływających na sektor turystyczny;
 • zwiększenie świadomości dotyczącej konieczności ochrony danych osobowych;
 • omówienie środków i sposobu wdrożenia koniecznych zmian wymaganych RODO;
 • zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

Profil uczestnika

Organizowane szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli firm turystycznych przetwarzających dane osobowe w ramach prowadzonej działalności, w szczególności dane klientów i pracowników. Szkolenie dedykowane jest również dla osób nadzorujących przetwarzanie danych osobowych w firmach turystycznych oraz pracowników takich firm.

Korzyści

Udział w szkoleniu „Wpływ RODO na podmioty sektora turystycznego” pozwala na:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie koniecznych do wdrożenia zmian prawnych i organizacyjnych wymaganych RODO;
 • rozpoczęcie działań zmierzających do wdrożenia RODO w organizacji;
 • zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z wymogami RODO.

Podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób

Program szkolenia

Prowadzący

Gracjan SzczombrowskiGracjan Szczmborowski

Oficer ds. Compliance – radca prawny w BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń jednocześnie prowadzący własną praktykę prawną. Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych.

Czytaj więcej…

Filip Jeske

Od piętnastu lat w branży IT. Od ośmiu lat doradza i skutecznie wdraża procedury oraz rozwiązania informatyczne pozwalające na ochronę danych osobowych w przedsiębiorstwach. Pracując na styku IT i biznesu brał udział w wielu projektach dla małych i średnich firm z różnych sektorów.

Czytaj więcej…

Informacje organizacyjne

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych

Termin: 19.04.2018 Poznań 

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

cena zawiera materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch i certyfikat ukończenia szkolenia

Harmonogram szkolenia:
09:00 – 11:00
11:00 – 11:15 przerwa kawowa
11:15 – 13:00 
13:00 – 13:30 lunch
13:30 – 15:00
15:00 – 15:15 przerwa kawowa
15:15 – 17:00

powyższy harmonogram jest orientacyjny i może ulec zmianie z uwagi na preferencje uczestników

lub zapisz się za pośrednictwem naszego konsultanta tel. 532 608 522, e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl

Program szkolenia „Wpływ RODO na podmioty sektora turystycznego”

1. RODO – Kluczowe informacje.

 • Podstawowe założenia.
 • Termin stosowania.
 • Zakres zmian.
 • Adresaci RODO.

2. RODO – Zmiany w zakresie zgód klientów.

 • Formułowanie treści zgód, ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej.
 • Sposób odpytywania klientów o zgody.
 • Umiejscowienie zgód w procesach sprzedażowych.
 • Dobrowolność zgód a przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy.
 • e) Odwoływanie zgód i sprzeciwy klientów.
 • f) Omówienie przykładów.

3. RODO – Obowiązki informacyjne.

 • Omówienie treści wymaganych obowiązków informacyjnych w porównaniu do obecnych regulacji.
 • Sposób informowania klientów o ich uprawnieniach.
 • Realizacja uprawnień klientów, w szczególności prawa do bycia zapomnianym.
 • Retencja danych.

4. RODO – Umowy z innymi podmiotami.

 • Omówienie zmian w zakresie umów powierzenia danych osobowych – klauzule umowne.
 • Obowiązki Administratora danych i podmiotu przetwarzającego.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza i administracyjna.
  Przekazywanie danych do państwa trzeciego – wymogi.

5. RODO – Obowiązki administratora danych.

 • Zapewnienie domyślnej ochrony danych.
 • Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania.
 • Ocena skutków przetwarzania danych.
 • Prowadzenie odpowiednich rejestrów czynności przetwarzania danych.
 • Przygotowanie procedur z zakresu ochrony danych osobowych.

6. RODO – Uprawnienia nowego urzędu.

 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO.
 • Uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Postępowanie w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Postępowanie kontrolne.
 • Kary pieniężne.

RODO – Zmiany w innych przepisach mających wpływ na branżę.

 • Zmiany w Kodeksie Pracy.
 • Zmiany w Ustawie o usługach turystycznych.
 • Zmiany w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Wpływ RODO na IT – teoria, przykłady i rozwiązania.

 • Zmiany w podejściu do zabezpieczeń informatycznych
 • Korzystanie z usług firm zewnętrznych
 • Pojęcia i standardy związane z bezpieczeństwem informacji
 • Zagrożenia
 • Zabezpieczenia
 • Dobre praktyki

RODO – PYTANIA I DYSKUSJA