Autor: Fundacja Edukacji Prawnej

Kurs Business English

Opis szkolenia

Kurs nastawiony jest na doskonalenie kompetencji językowych w obszarze biznesowego języka angielskiego. Poprzez symulację rzeczywistych scenek ze środowiska zawodowego (w tym spotkań, prezentacji, czy negocjacji) uczestnicy zapoznają się ze słownictwem, leksyką i gramatyką stosowaną w codziennej pracy przez osoby zatrudnione w anglojęzycznych przedsiębiorstwach. Zajęcia realizowane są w charakterze warsztatów w oparciu o pracę w grupach, prezentacje, dyskusje na tematy przedstawiane w materiałach tekstowych i audiowizualnych oraz case study.

Profil uczestnika

Kurs dedykowany jest osobom, które na co dzień posługują się językiem angielskim w pracy lub zamierzają aplikować na stanowisko wymagające posiadania kompetencji językowych, potwierdzonych zaświadczeniem.

Korzyści

Uczestnicy kursu nabędą umiejętności w zakresie ustnej komunikacji biznesowej. Poznają także profesjonalną terminologię i praktyczne wyrażenia, które będą mogli wykorzystać w: 

 • rozmowie kwalifikacyjnej,
 • wystąpieniach i zebraniach,
 • telefonicznej obsłudze klienta anglojęzycznego,
 • czy też wielu innych sytuacjach, które wymagają komunikatywnej znajomości języka angielskiego w biznesie.

Udział w kursie „Business English”, podobnie jak w przypadku innych kursów i szkoleń organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • certyfikat ukończenia kursu,
 • ciekawe materiały dydaktyczne przygotowane przez doświadczonych wykładowców, w oparciu o aktualne wiadomości ze świata biznesu,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z lektorem,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 6-9 osób.

Program

 

 1. Sztuka autoprezentacji.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna.
 3. Prezentacje multimedialne.
 4. Negocjacje biznesowe w oparciu o różnice kulturowe.
 5. Zebrania i spotkania biznesowe.
 6. Telefoniczna obsługa klienta.
 7. Elektroniczna obsługa klienta.
 8. Biznes międzykulturowy.
 9. Small talk.

 

 

Prowadzący

Paweł Korpal

dr Paweł Korpal

Wykładowca na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent filologii angielskiej na tym samym wydziale. Od 7 lat pracuje jako tłumacz ustny i pisemny oraz uczy języka angielskiego.
Czytaj więcej…

Informacje organizacyjne

Czas: 30 godz. lekcyjnych (1 godz.=45 min.)

Termin: 
Grupa I BE: 15 marca 2018 r. – 30 maja 2018 r.

Grupa II BE: 15 marca 2018 r. – 30 czerwca 2018 r.

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej – al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa:
 690zł brutto za os.
Możliwość regulowania opłaty za uczestnictwo w kursie w ratach miesięcznych 0%.

Oferujemy także możliwość zorganizowania zajęć dla grup zorganizowanych lub indywidualnych lekcji z dojazdem lektora do wskazanej firmy.

Dedykowane kursy branżowe są objęte możliwością pozyskania dofinansowania w wysokości 80%. 

O szczegóły zapytaj naszego konsultanta:
tel. 532 608 522 
e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl

Nie odpowiada Ci termin lub pora dnia w jakiej odbywają się zajęcia? Skontaktuj się z naszym konsultantem, który przedstawi Tobie inne oferty.

lub zapisz się za pośrednictwem naszego konsultanta tel. 532 608 522, e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl

Kurs Legal English

Opis szkolenia

Kurs nastawiony jest na  doskonalenie kompetencji językowych w obszarze biznesowego języka angielskiego z elementami terminologii prawniczej. Poprzez symulację rzeczywistych scenek ze środowiska zawodowego osób związanych z dziedziną prawa (w tym spotkań, prezentacji, czy negocjacji) uczestnicy zapoznają się ze słownictwem biznesowym oraz prawniczym, leksyką i gramatyką stosowaną w codziennej pracy przez osoby zatrudnione w anglojęzycznych przedsiębiorstwach. Zajęcia realizowane są w charakterze warsztatów w oparciu o pracę w grupach, prezentacje, dyskusje na tematy przedstawiane w materiałach tekstowych i audiowizualnych oraz case study.

Profil uczestnika

Kurs dedykowany jest osobom, które na co dzień posługują się językiem angielskim w pracy lub zamierzają aplikować na stanowisko wymagające posiadania kompetencji językowych, potwierdzonych zaświadczeniem.

Korzyści

Uczestnicy kursu nabędą umiejętności w zakresie ustnej komunikacji biznesowej. Poznają także praktyczne sformułowania biznesowe, które będą mogli wykorzystać w: 

 • rozmowie kwalifikacyjnej,
 • wystąpieniach i zebraniach,
 • telefonicznej obsłudze klienta anglojęzycznego,
 • czy też wielu innych sytuacjach, które wymagają komunikatywnej znajomości języka angielskiego w biznesie oraz stosowania słownictwa prawniczego.

Udział w kursie „Legal English”, podobnie jak w przypadku innych kursów i szkoleń organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • certyfikat ukończenia kursu,
 • ciekawe materiały dydaktyczne przygotowane przez doświadczonych wykładowców, w oparciu o aktualne wiadomości ze świata biznesu,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z lektorem,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 6-9 osób.

Program

 1. Terminologia: zatrudnienie.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna.
 3. Sztuka autoprezentacji.
 4. Terminologia: spółki.
 5. Small talk.
 6. Negocjacje biznesowe w oparciu o różnice kulturowe.
 7. Terminologia: bankowość i księgowość.
 8. Telefoniczna i elektroniczna obsługa klienta.
 9. Terminologia: prawo karne i cywilne.

Prowadzący

Paweł Korpal

dr Paweł Korpal

Wykładowca na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent filologii angielskiej na tym samym wydziale. Od 7 lat pracuje jako tłumacz ustny i pisemny oraz uczy języka angielskiego.
Czytaj więcej…

Kurs jest organizowany we współpracy z kancelarią prawną Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych

 

Informacje organizacyjne

Czas: 30 godz. lekcyjnych (1 godz.=45 min.)

Termin: 
Grupa I LE: 15 marca 2018 r. – 30 maja 2018 r.

Grupa II LE: 15 marca 2018 r. – 30 czerwca 2018 r.

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej – al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa:
 690zł brutto za os.
Możliwość regulowania opłaty za uczestnictwo w kursie w ratach miesięcznych 0%.

Oferujemy także możliwość zorganizowania zajęć dla grup zorganizowanych lub indywidualnych lekcji z dojazdem lektora do wskazanej firmy.

Dedykowane kursy branżowe są objęte możliwością pozyskania dofinansowania w wysokości 80%. 

O szczegóły zapytaj naszego konsultanta:
tel. 532 608 522 
e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl

Nie odpowiada Ci termin lub pora dnia w jakiej odbywają się zajęcia? Skontaktuj się z naszym konsultantem, który przedstawi Tobie inne oferty.

lub zapisz się za pośrednictwem naszego konsultanta tel. 532 608 522, e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl

Program szkolenia „Ceny transferowe z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw”

Dzień 1 

Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa 

1. Wprowadzenie (w tym m.in. źródła i przyczyny regulacji, zakres obowiązywania, podstawowe pojęcia i definicje)
2. Sankcje i ryzyka w zakresie cen transferowych

2.1 Doszacowanie dochodów według stawki 50 % bądź według stawki 19 %.

2.2 Odpowiedzialność karno-skarbowa osób zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach  gospodarczych dokonujących transakcji z naruszeniem przepisów dotyczących cen transferowych.

3. Powiązania i transakcje podlegające dokumentowaniu

3.1 Podmioty powiązane:
– powiązania kapitałowe,
– powiązania osobowe,
– powiązania majątkowe oraz wynikające ze stosunku pracy,
– umowa spółki osobowej, umowa wspólnego przedsięwzięcia i umowy o podobnym charakterze,
– transakcje z podmiotami z rajów podatkowych.

3.2 Transakcje i inne zdarzenia podlegające dokumentowaniu”
– zakres pojęcia transakcji,
– inne zdarzenia podlegające dokumentowaniu,
– restrukturyzacja działalności gospodarczej a ceny transferowe,
– transakcje istotne jednego rodzaju a obowiązek dokumentacyjny.

4. Wymogi dokumentacyjne i treść dokumentacji podatkowej

4.1 Skala działalności versus wymogi dokumentacyjne:
– dokumentacja lokalna,
– oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji,
– analiza porównawcza (przeniesienie ciężaru dowodu na podatnika),
– uproszczone sprawozdanie CIT-TP,
– dokumentacja grupowa,
– sprawozdanie CIT-CBC

4.2 Analiza funkcjonalna (pełnione funkcje, ponoszone ryzyka, zaangażowane aktywa)

4.3 Metody szacowania dochodów:
– metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
– metoda ceny odsprzedaży,
– metoda rozsądnej marży,
– metoda podziału zysku,
– metoda marży transakcyjnej netto.

4.4 Analiza porównawcza czyli przeniesienie ciężaru dowodowego na podatnik

5. Podsumowanie czyli jak w 6 krokach diagnozować i eliminować ryzyko

Dzień 2

Warsztaty – przygotowanie dokumentacji podatkowej dla grupy podmiotów powiązanych.

Program szkolenia „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”

Część I: Jak zatrudnić cudzoziemca? 

 1. Zatrudnianie cudzoziemców w świetle obowiązujących aktów prawnych.
 2. Legalny pobyt a legalne zatrudnienie.
 3. Zasady ogólne zatrudniania cudzoziemców, procedura. Status obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii a status obywateli państw trzecich.
 4. Procedura zatrudniania cudzoziemców.
 5. Zezwolenie na pracę, procedura oświadczeniowa, zezwolenie na pracę sezonową.
 6. Test rynku pracy – procedura, wyjątki od obowiązku przeprowadzania testu.
 7. Dokumenty potrzebne w toku procedury zatrudniania cudzoziemców – objaśnienia, prawidłowe wypełnienie dokumentów.
 8. Podpisywanie umowy z cudzoziemcem – wymogi, procedura, formy zatrudnienia.
 9. Omówienie zmian wprowadzonych w 2018 roku, problemy praktyczne na ich tle.

Cześć II: Zatrudniam już cudzoziemca. 

 1. Zatrudnianie cudzoziemca – problemy praktyczne.
 2. Obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego cudzoziemca.
 3. Odpowiedzialność karna przedsiębiorcy za niezgodne z prawem zatrudnienie cudzoziemca.
 4. Odpowiedzialność zleceniodawcy względem cudzoziemców zatrudnionych przez podwykonawcę.
 5. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców – ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, rezydencja podatkowa, miejsce opodatkowania dochodów cudzoziemców.
 6. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców. Kwestia oddelegowania cudzoziemców do pracy w Polsce a ubezpieczenia społeczne.

Program szkolenia „Interpretacje podatkowe bez tajemnic”

1. Interpretacje przepisów prawa podatkowego:

 • interpretacje ogólne
 • interpretacje indywidualne wydawane przez Dyrektora KIS
 • interpretacje indywidualne wydawane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

2. Ochrona wynikająca z interpretacji ogólnej
3. Ochrona wynikająca z interpretacji indywidualnej
4. Możliwość zmiany interpretacji indywidualnej przez organ podatkowy
5. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji ogólnej
6. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej
7. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta Interpretacja milcząca
8. Podmiot zainteresowany wydaniem interpretacji

Sesja warsztatowa:
9. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – wymogi formalne i merytoryczne
10. Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

 • opis stanu faktycznego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
 • opis zdarzenia przyszłego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
 • stanowisko własne podatnika

Program szkolenia „Fotografia a prawo autorskie i prawo do wizerunku”

1. Źródła i zakres regulacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
2. Przedmiot ochrony prawa autorskiego:

 • pojęcie utworu fotograficznego,
 • rodzaje utworów fotograficznych,
 • cechy utworu fotograficznego,
 • edytoriale, lookbooki, fotografia reklamowa, fotografie do dokumentów tożsamości a fotografia portretowa, zdjęcia reprodukcyjne, zdjęcia katalogowe, ilustracje podręcznikowe, zdjęcia reporterskie.

3. Podmioty korzystające z ochrony prawa autorskiego:

 • fotograf jako twórca,
 • pracodawca twórcy (m.in. agencje reklamowe i fotograficzne) – sytuacja fotografa na etacie,
 • licencjobiorcy i inne podmioty praw autorskich,
 • współautorstwo (utwór fotograficzny jako utwór współautorski).

4. Treść prawa autorskiego:

 • osobiste prawa autorskie (prawo do integralności utworu, prawo do rzetelnego wykorzystania utworu, prawo do autorstwa i inne),
 • majątkowe prawa autorskie (treść prawa, pola eksploatacji, prawo do rozporządzania utworem i pobierania wynagrodzenia z tytułu jego udostępniania, prawo z tytułu droit de suite),
 • czas trwania autorskich praw majątkowych.

5. Dozwolony użytek utworów fotograficznych

 • dozwolony użytek osobisty,
 • rozpowszechnianie w celach informacyjnych,
 • korzystanie w celach oświatowych i naukowych,
 • rozpowszechnianie w encyklopediach i atlasach,
 • korzystanie w celu publicznym,
 • korzystanie w celach promocji wystawy lub publicznej sprzedaży utworów,
 • cytat fotograficzny,
 • prawo panoramy,
 • dozwolony użytek utworów osieroconych i niedostępnych w obrocie handlowym.

6. Wizerunek w fotografii

 • rozpowszechnianie wizerunku a rozpowszechnianie informacji utrwalonej za pomocą zapisu wizualnegoustawowe wyłączenia obowiązku uzyskania zgody osoby przedstawionej na fotografii,
 • umowy o korzystanie z wizerunku – praktyczne wskazówki, analiza najczęściej popełnianych błędów,
 • wykorzystanie wizerunku małoletniego,
 • odpowiedzialność za naruszenie prawa do wizerunku i środki ochrony przysługujące w razie naruszenia prawa do wizerunku.

7. Ochrona praw twórcy utworu fotograficznego

 • instrumenty ochrony autorskich praw osobistych,
 • instrumenty ochrony autorskich praw majątkowych,
 • dobra osobiste.

8. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich na gruncie prawa cywilnego i karnego

 • case study – przykłady naruszeń praw autorskich,
 • case study – przykłady naruszeń praw innych osób przez fotografów.

9. Prawa autorskie a ,,stare” fotografie

 • ustawa z dnia 26 marca 1926 r. o prawie autorskim,
 • ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim.

Sesja warsztatowa – ujęcie praktyczne

10. Tworzenie umów, których przedmiotem są autorskie prawa majątkowe lub upoważnienie do korzystania z utworu.
11. Tworzenie umów o korzystanie z wizerunku.
12. Umowy typu TFP.
13. Jak legalnie umieszczać fotografie na portalach społecznościowych i blogach branżowych.