Aktualności

Rękojmia w stosunkach B2B

Rękojmia w stosunkach B2B

W jednym z poprzednich wpisów zostały omówione uprawnienia jakie przysługują każdemu kupującemu na zasadzie rękojmi. Nie można jednak zapominać, że kodeks cywilny, po uchyleniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, zawiera regulacje odnoszące się zarówno do sprzedaży przy udziale konsumenta, jak i pewne szczególne warunki dla sprzedaży w obrocie B2B. W tym wpisie zostaną przedstawione szczególne wymagania i uprawnienia, jakie wiążą się z dochodzeniem praw przez przedsiębiorcę występującego jako kupujący, a także szczególne uprawnienia przedsiębiorcy będącego sprzedawcą.

Continue reading „Rękojmia w stosunkach B2B”

JAK SZKOLIĆ ZA MNIEJ

JAK SZKOLIĆ ZA MNIEJ

Czy można obniżyć koszty szkoleń pracowników bez utraty ich jakości? W jaki sposób pozyskać wartościowego partnera do realizacji projektu szkoleniowego? Tego dowiesz się z lektury naszego tekstu. Zapraszamy.

W dobie dynamicznie rozwijającej się gospodarki, cyfryzacji biznesu oraz postępu technologicznego nieustanne doskonalenie wiedzy i umiejętności zatrudnianych pracowników stało się koniecznością.

Continue reading „JAK SZKOLIĆ ZA MNIEJ”

„MAŁY, PRAWY OBYWATEL”

„MAŁY, PRAWY OBYWATEL”

„Mały, prawy obywatel” to autorski projekt Fundacji Edukacji Prawnej, którego ideą jest propagowanie świadomości prawnej wśród najmłodszych

Projekt zakłada wizyty edukacyjne naszych kolegów i koleżanek, którzy na co dzień pełnią rolę radców prawnych i adwokatów. Na spotkaniach opowiedzą przedszkolakom na czym polega ich praca oraz czym jest prawo i jak należy go przestrzegać. Nie zabraknie również ciekawej bajki z morałem i możliwości wcielenia się dzieci w rolę prawnika.

Na koniec sprawdzimy wiedzę milusińskich z zakresu prawa za pomocą specjalnego quizu, który wyłoni prawych obywateli.

Celem akcji jest jedno z naszych podstawowych zadań statutowych – inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkiego rodzaju działań mających na celu upowszechnianie wiedzy i świadomości prawnej, w tym wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tej dziedzinie.

Projekt finansowany jest ze środków Fundacji. Szczegóły o naborze do projektu już wkrótce.

Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego

Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadza szeroki zakres ochrony przewidzianej dla utworów i ich twórców. W dziedzinie architektury nie lada trudności nastręcza określenie, który z wytworów pracy architekta stanowi utwór, a w szczególności to czy utworem może być także budynek lub budowla wzniesiona na podstawie projektu danego twórcy.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych1 (dalej: „Ustawa”) konkretyzuje pojęcie utworu. Aby dane dzieło, w tym dzieło architektoniczne, zostało objęte ochroną prawnoautorską musi spełniać następujące warunki:

  • stanowić przejaw działalności twórczej,
  • odznaczać się indywidualnym charakterem,
  • być ustalony w jakiejkolwiek postaci.

Continue reading „Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego”

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi a uprawnienia kupującego

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi a uprawnienia kupującego

Realizacja uprawnień kupującego w ramach rękojmi może niekiedy okazać się kłopotliwa. Skuteczne ich egzekwowanie wymaga bowiem nie tylko znajomości regulacji prawnych dotyczących rękojmi, lecz również wiedzy w zakresie prawnego charakteru tych uprawnień. W przypadku nieznajomości normujących tę kwestię przepisów, umiejętne działania sprzedającego mogą uchronić go od odpowiedzialności.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi aktualizuje się po stronie sprzedającego w sytuacji gdy wprowadzi on do obrotu towar wadliwy, niezgodny z umową sprzedaży.

Continue reading „Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi a uprawnienia kupującego”

Prawo autorskie w fotografii

Prawo autorskie w fotografii

Czy fotografia chroniona jest prawem autorskim?

Fotografia we współczesnym świecie stała się czymś więcej niż tylko opisem rzeczywistości. Wskutek rozwoju technik cyfrowych oraz wzbogacenia wachlarza metod obróbki zdjęcia, dziedzina fotografii nabrała innego – już nie tylko odtwórczego – znaczenia. W konsekwencji, obok fotografii reporterskiej czy okolicznościowej, równie dynamicznie rozwija się dziedzina fotografii artystycznej. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych1 (dalej: „Prawo autorskie”) chroni każdy przejaw ludzkiej działalności twórczej, o ile przypisać mu można: po pierwsze, indywidualny charakter; po drugie, oryginalny charakter; po trzecie, przejaw ten został ustalony w jakiejkolwiek postaci. Fotografia może stanowić przedmiot ochrony prawa autorskiego (tj. utwór fotograficzny) i w konsekwencji korzystać z ochrony prawnoautorskiej, o ile spełnia łącznie wszystkie powyższe przesłanki. W szczególności należy zaznaczyć, że irrelewantne w zakresie powstania ochrony prawnoautorskiej utworu fotograficznego jest jej zastrzeżenie przez twórcę. Ochrona ta powstaje z mocy prawa.2 Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.

Jak ocenić, czy dana fotografia jest utworem fotograficznym w rozumieniu Prawa autorskiego?

Continue reading „Prawo autorskie w fotografii”