Fotografia a prawo autorskie i prawo do wizerunku

Opis szkolenia

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z prawem autorskim do fotografii i prawem do wizerunku osoby fotografowanej. W trakcie szkolenia omówione zostaną związane z tym tematem instytucje i pojęcia z zakresu prawa autorskiego, cywilnego oraz ochrony danych osobowych. Niewątpliwym atutem szkolenia jest praktyczne ujęcie omawianych zagadnień. Najważniejsze części szkolenia kończą się sesją warsztatową, podczas której uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z licznymi przykładami, zadaniami, casusami i case study. Istotnym punktem programu szkolenia jest analiza umów o wykonanie utworów fotograficznych lub realizację dzieła z wykorzystaniem tego rodzaju utworów wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Dzięki udziałowi w tej części szkolenia uczestnicy będą w stanie krytycznie ocenić przedstawiony przez kontrahenta wzór umowy i dokonać w nim korekt niezbędnych z punktu widzenia własnych interesów.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do czynnych zawodowo fotografików, fotografów, agencji reklamowych i fotograficznych, a nadto podmiotów prowadzących profesjonalne blogi branżowe, przedsiębiorców i instytucji kultury wykorzystujących fotografie, a także osób z branży modelingu.

Korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy pozyskają wiedzę m.in. na temat tego,

 • w jakich okolicznościach wymagane jest uzyskanie zgody osoby fotografowanej na rozpowszechnianie zdjęcia przedstawiającego jej wizerunek;
 • kiedy mamy do czynienia z utworem zależnym a kiedy z utworem inspirowanym;
 • czy agencja fotograficzna może nabyć majątkowe prawa autorskie do fotografii wykonanej przez pracownika;
 • jak legalnie korzystać z cudzych fotografii na portalach społecznościowych i blogach internetowych;
 • czym jest prawo cytatu i prawo panoramy;
 • jakie roszczenia przysługują twórcy w przypadku naruszenia jego praw;
 • jaką strategię procesową obrać w sytuacji, gdy ktoś zarzuca nam naruszenie praw autorskich


Udział w szkoleniu „Fotografia a prawo autorskie i prawo do wizerunku”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również:

 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym,
 • możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych za pośrednictwem platformy e-learningowej.
 • praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób.

Program szkolenia

Prowadzący

Grzegorz Dudczak

Grzegorz Dudczak

Grzegorz Dudczak Radca prawny, partner Philips Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu, z zamiłowania trener i wykładowca, a także fundator i członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej. 
Czytaj więcej…

Informacje organizacyjne

Czas: szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych

Termin: Zapytaj o termin

Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Edukacji Prawnej al. Niepodległości 51/1, Poznań

Koszt uczestnictwa: 590 zł netto za os.

Harmonogram szkolenia:
09:00 – 11:00
11:00 – 11:15 przerwa kawowa
11:15 – 13:00
13:00 – 13:30 lunch
13:30 – 15:00
15:00 – 15:15 przerwa kawowa
15:15 – 17:00

powyższy harmonogram jest orientacyjny i może ulec zmianie z uwagi na preferencje uczestników

lub zapisz się za pośrednictwem naszego konsultanta tel. 532 608 522, e-mail: biuro@edukacjaprawna.pl